Bransch.nytt | Kolla kapaciteten i god tid - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Arbetsskor bland nergrävda kablar

Kolla kapaciteten i god tid

Just nu växer efterfrågan på el fortare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Vi blir fler invånare i Sverige, städerna växer, industrin automatiserar och digitaliserar. Informationsmängderna växer vilket betyder fler energikrävande serverhallar. Till det kommer klimatutmaningen med behov av ökad elanvändning för en fossilfri transportsektor och industri.

Tar tid bygga nytt

Problemet med nätkapacitet uppstår främst på regional och lokal nivå där nya företag vill etablera sig och nya bostadsområden är tänkta att växa fram. Att öka elnätets kapacitet tar tid. För en ny kraftledning kan det exempelvis ta tio år eller mer att få tillstånd för att bygga. Det kan också vara så att stamnätet inte kan höja abonnemangen till exempelvis regionnät.

– Som regionnätsägare ser vi en nätkapacitetsbrist i Skåne och värst är det i de södra delarna. Där är det ansträngt i dag. Och andra regionnätsägare möter motsvarande utmaningar, säger Stina Albing, kommunikationschef på E.ON Energidistribution.

Hitta nya lösningar

När det tar tid att bygga nya kraftledningar krävs andra initiativ för att hitta utrymme i elnätet. Kapacitet kan till en viss del frigöras genom smart teknik och genom att jobba med efterfrågeflexibilitet. Konkret innebär det att en kund inte alltid behöver all abonnerad effekt, det vill säga utrymme i elnätet. Någon annan kund kan dra nytta av det utrymmet.

I Malmö har en studie gjorts i en samverkan mellan Malmö stad, E.ON, RISE, Lunds universitet och sju fastighetsaktörer. Aktörerna har tillsammans undersökt flexibilitetsbehovet i elnätet och flexibilitetspotentialen i fastigheterna.

– Genom balansering av kapaciteten fann studien Malmöeffekten en tillgänglig flexibilitet på 109 MW, berättar Stina Albing. Men bara för att vi identifierat dem betyder det inte att vi har tillgång till kapaciteten. Än finns mycket kvar att göra inom flexibilitetsområdet.

Fler exempel

Det finns fler sådana initiativ. E.ON Energidistribution, Vattenfall Eldistribution och Svenska kraftnät samarbetar till exempel i det gemensamma EU-projektet CoordiNet för att finna lösningar på effektbristen.

Tänk på det här

– Var ute i god tid med nyanslutningsprojekt. Flagga så fort du får information från din kund och fråga oss om det finns kapacitet tillgänglig. Kapacitet eller inte, beror väldigt mycket på var etableringen är tänkt att ske, betonar Stina Albing.

– Om det tar tid och kostar pengar att hitta en lösning måste kunden vara medveten för att inte bli besviken. Tillsammans kan vi ofta hitta bra lösningar när vi samarbetar och för en dialog.

Den här sidan uppdaterades 28 februari 2019
E.ON Energidistribution (nät)