1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt
  4. Mätaren ger förutsättningar kunna följa sin elförbrukning i realtid

Ettusen elmätare om dagen kommer att bytas ut från 2020 fram till sista december 2024. Projektet är ett av E.ONs största någonsin på elnätsidan.

– Vi kommer att påbörja utrullningen av de nya elmätarna i liten skala innan sommaren. Därefter kommer vi att gradvis öka takten under 2020, säger Robert Tretinjak, programchef på E.ON Energidistribution. 

Underlättar för kunden

De nya elmätarna erbjuder ett antal nya funktioner som kommer underlätta för både kunden och nätbolaget. Exempelvis kommer mätarna att vara utrustade med ett lokalt gränssnitt som möjliggör för kunden att få tillgång till nära realtidsvärden direkt via mätaren, med hjälp av extern hårdvara och eventuellt mjukvara som kommer att finnas på marknaden.

Vidare kommer mätarna att kunna mäta både konsumtion och produktion direkt från start. De nya elmätarna kommer också att kunna leverera larm och händelser tillbaka till E.ON så snart någonting avvikande händer i leveransen. 

– Detta innebär att vi får möjlighet att felavhjälpa mer proaktivt. Nuvarande generation mätare har gett oss begränsad möjlighet att urskilja strömavbrott hos enskilda kunder. Med de nya mätarna kan vi se om felet är hos just den kunden eller om det är fler drabbade. Vi hoppas att detta kan bli ett bidrag till att förbättra elleveransen till våra kunder, säger Robert Tretinjak.

Från söder till norr

Utrullningen kommer att börja i och runt skånska Billeberga där de nuvarande mätarna är äldst. I stora penseldrag kan man säga att arbetet därefter kommer att röra sig från söder till norr, men med stor parallellitet, det vill säga montörerna kommer till stor del att finnas i flera geografier samtidigt.

ONE Nordic kommer att genomföra mätarbytena i de nordliga och sydvästra delarna av E.ONs elnät medan Transtema svarar för de sydöstra delarna. Mätarbytena är upphandlade enligt LUF och de aktörer som vunnit upphandlingen är fria att använda underentreprenörer, exempelvis lokala elinstallatörer.

– Det är viktigt att kvaliteten på det arbete som ska utföras är bra. Vi kommer lägga mycket fokus på utbildning av de montörer som kommer utföra detta arbete för att göra mätarbytet tryggt, smidigt och med hög kvalitet, säger Robert Tretinjak.

Samma mätarfabrikat till alla

E.ON har idag ett flertal olika mätarmodeller i fält och har sett både för- och nackdelar med detta. För denna utrullning har företaget strategiskt valt att installera samma mätarfabrikat till alla sina kunder. 

– Vi har valt att samarbeta med det schweiziska företaget Landis+Gyr för att leverera de nya elmätarna och för att etablera tillhörande IT-system.

Ny teknik för kommunikation

Styrande för de nya mätarna är Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). E.ON ser på sikt att också 15-minutersvärden kommer att bli en realitet och behöver av den anledningen säkerställa att kommunikationen även kan klara den upplösningen.

– Kommunikationen mellan elmätaren och vårt insamlingssystem kommer att ske via det mobila nätverket – på samma sätt som delar av mätarkommunikationen sker redan idag. Vi kommer att använda en ny teknik, NB IoT (Narrow Band Internet of Things) som är på frammarsch i Sverige och i andra länder. Denna standard finns idag i mobiloperatörernas existerande mobila nätverk. NB IoT kommer i framtiden att vara en del av 5G standarden vilket gör att vi känner oss trygga med att teknologin finns kvar under hela elmätarens livslängd, förklarar Robert Tretinjak.

Åtkomst till mätarna

De nuvarande mätarna har suttit sedan 2004–2009, då dagens teknik infördes med bland annat fjärravläsning för att möta kraven på månadsavläsning. 

– Under den perioden ”rensade vi bort” en del felaktigheter som hindrade mätarbytena. Nu kommer vi nog ändå att stöta på sånt som kan hindra vårt arbete. I förebyggande syfte kan kunderna se till att det inte finns några problem för oss att byta elmätaren, till exempel genom att klippa buskar, flytta möbler och annat som kan utgöra hinder. Om kunden har låst sitt mätarskåp så underlättar det om kunden låser upp skåpet i förväg. Vi kommer att informera kunden om detta i samband med tidsbokningen.

– I de fall där mätaren sitter besvärligt till eller där anläggningen kan anses vara osäker kommer mätarbytet inte kunna genomföras vid första besöket. I dessa fall kommer vi behöva ha en dialog med kunden för att åtgärda de brister som föreligger, säger Robert Tretinjak.