Den 30 november gick åratals planering in i skarpt läge. Då började utbytet av mätarna i E.ONs elnät. Upp till 1 000–1 200 mätare ska nu varje dag plockas ner och nya sättas upp.

Underlättar för smarta hem

De nya elmätarna frän Landis+Gyr erbjuder ett antal nya funktioner som kommer underlätta för både kunden och nätbolaget att hålla koll på elanvändningen. Därutöver kommer exempelvis mätarna att vara utrustade med ett lokalt gränssnitt som möjliggör för kunden att få tillgång till nära realtidsvärden direkt via mätaren. Det senare med hjälp av extern hårdvara och eventuellt mjukvara som kommer att finnas på marknaden.

– Mätdatan kan användas exempelvis för att bygga upp tekniken för smarta hem. Det är något som vi tror kommer att växa till sig. Internationellt finns produkterna och på de nya mätarna finns dataporten som kunden kan begära att få aktiv, säger Robert Tretinjak, programchef på E.ON Energidistribution. 

Underlättar för egen produktion

Intresset för egen produktion ökar och det finns ett naturligt engagemang för att kunna följa den egna produktionen. Här spelar de nya mätarna också stor roll. De kommer direkt från start att kunna mäta både konsumtion och produktion. All installation av egenproduktion ska fortsatt föranmälas.

De nya elmätarna kommer även att kunna leverera larm och händelser tillbaka till E.ON så snart någonting avvikande händer i leveransen.

– Detta innebär att vi får möjlighet att felavhjälpa mer proaktivt. Vi hoppas att detta kan bli ett bidrag till att förbättra elleveransen till våra kunder, säger Robert Tretinjak.

Projektet startade med 10 000 mätare

Projektet är ett av E.ONs största någonsin på elnätsidan. Fysiskt startade projektet i skånska Billeberga där drygt 10 000 mätare har bytts ut i perioden december 2020 till mars 2021.  Under detta pilotarbete har processen utvärderats och justerats. Sedan början av mars månad har mätarbytena även startat i Norrköpingområdet.

E.ON tittar på både kundresan och montörsresan i projektet. Det är viktigt att följa hur montörerna upplever arbetet, från arbetsorder till återrapportering. Är montören nöjd är det ett gott tecken att allt fungerar som tänkt.

– Vi vill att mätarbytet ska bli en så bra upplevelse som möjligt för kunderna och för montörerna, säger Robert Tretinjak. 

Fyra års intensivt arbete

ONE Nordic kommer att genomföra mätarbytena i de nordliga och sydvästra delarna av E.ONs elnät medan Transtema svarar för de sydöstra delarna. Även om arbetet börjat i södra Sverige kommer mätarbyten att ske med stor parallellitet runt om i landet. I slutet av 2024 ska samtliga E.ONs kunder ha fått nya elmätare på plats.