– Om vi ska nå målen i Parisavtalet måste vi ställa om från fossilberoende. Elektrifieringen av samhället kommer att spela en avgörande roll och för detta krävs ett modernt elnät. Vi tror på teknologins utveckling och jag är helt övertygad om att vi kan och kommer att klara av att ställa om vårt energisystem till ett hållbart och fossilfritt system, säger Martin Höhler, som vid årsskiftet tillträdde som vd för E.ON Energidistribution.

– Det känns roligt att få leda E.ON Energidistribution i denna spännande utveckling.

Martin Höhler har jobbat länge inom E.ON och har haft roller i Sverige, Storbritannien och Tyskland. Senast som Senior Vice President Risk, Accounting & Controlling för E.ON globalt med placering i Essen.

– Jag har även haft flera ledande positioner inom den svenska verksamheten som till exempel strategichef för Norden och CFO av E.ONs svenska fjärrvärmeaffär. Så jag känner till bolagets affärer ganska väl! Jag är sedan några år tillbaka bosatt utanför Malmö med min fru och min son, och jag trivs väldigt bra här. Jag uppskattar närheten till havet och alla fina utflyktsmål här i Skåne. På sommaren gillar jag båtlivet och på vintern åker jag gärna skidor.

Investeringar på cirka 3,5 - 4 miljarder om året

E.ON är en av de största investerarna i det svenska elnätet. De kommande åren (2020–2023) ska företaget investera ca 16 miljarder kronor för att framtidssäkra sina elnät för en modern och stabil energiförsörjning.

– Vi kommer att fortsätta att ha en hög investeringstakt i elnäten, under förutsättning att vi kan se att de grundläggande villkoren för investeringar är stabila och långsiktiga. Samtidigt har vi med den nya regleringen fått kraftiga förändringar, till det sämre, i investeringsvillkoren. Det är naturligtvis en utmaning i tider då vi investerar och satsar för framtida generationer elförsörjning.

Nätkapacitet är en framtidsfråga

Brist på nätkapacitet lyfts ofta fram som ett hinder för tillväxten i det svenska samhället och för den fortsatta elektrifieringen. Elen måste transporteras till de platser där den behövs för exempelvis företag och i bostäder. 

–  Vi arbetar för att avhjälpa kapacitetsbristen på alla sätt vi kan, på alla ställen där vi äger elnät. I grunden är detta ett stamnätsproblem och vi har tät dialog med Svenska kraftnät. Risken är att problematiken sprider sig även till andra områden som vi tidigare inte identifierat som kritiska. Detta på grund av att utbyggnadstakten försenas kraftigt av tillståndsprocessen. Här måste myndigheterna ta sitt ansvar och förenkla processen för att bygga ut elnäten.  

– Vi har även sett att vi skulle kunna avhjälpa lokal kapacitetsbrist med hjälp av att använda lokal flexibilitet och lokala lagringslösningar, men även här haltar regelverket. Elnätsägaren måste därför få tillåtelse att äga och använda energilager till den egna nätverksamheten och få möjlighet att till exempel köpa olika flexibilitetstjänster av aktörer på elmarknaden såsom elhandelsbolag eller aggregatorer med balansansvar, och även direkt från slutkunder om det inte finns några aktörer som tillhandahåller dessa tjänster. 

Ett av Europas största elnätsföretag

Genom sammanslagningen med Innogy under 2019 har E.ON utvecklats till ett av Europas största elnätsföretag. Det ger en rad fördelar. Kunskap och erfarenhet kan överföras mellan landsgränserna exempelvis kring olika utvecklingsprojekt.

– En annan fördel med att vara en global aktör är att kunna göra mer omfattande upphandlingar som gör att vi kan hålla ner priset på tekniska komponenter. Vi ser till exempel att våra drifterfarenheter gör stor nytta på marknader där man inte bedrivit nätverksamhet lika länge. På samma sätt kan vi dra nytta av de lite mindre nätbolagen på andra marknader som kommit längre i sitt digitaliseringsarbete.

Uppföljning kring energilager

Det finns flera innovativa projekt på gång inom E.ON Energidistribution. Det kommer till exempel en uppföljning av det framgångsrika projektet i Simris.

– Där kommer vi att fortsätta lära oss om hur man med hjälp av energilager kan möjliggöra för mer intermittent energiproduktion, men även hur kundernas samlade energiflexibilitet kan nyttjas på ett mer optimalt sätt.

Beroende av installatörerna

En ökad kundorientering är viktig för E.ON. Den kräver goda samarbeten med alla aktörer, vilket bland annat manifesteras i satsningar på tätare dialog, installatörsträffar och utvecklad webbföranmälan.

– Vi är mycket beroende av att dialogen mellan oss och installatörerna fungerar – allt för att kunden ska få en så bra upplevelse som möjligt, understryker Martin Höhler. E.ON är en samhällsbyggare som ser till att hela Sverige kan växa hållbart och vara konkurrenskraftigt, och i det arbetet är alltid kunden vårt huvudfokus. Så en bra dialog och samarbete mellan alla aktörer är definitivt något vi prioriterar högt.