1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt

Vad händer i mitt ärende? När blir det klart? Det är vad anslutningskunden allra mest frågar efter. Svaren finns på den digitala tjänsten Följ ditt ärende där både kunden och du kan ta del av anslutningens väg från start till mål.

– Idag är vi i stort sett alltid uppkopplade och vi är vana att ständigt ha senaste informationen i mobilen. Våra kunder förväntar sig därför att det är där de kan hitta information om vad som händer just nu – oavsett om det rör ett strömavbrott eller ett anslutningsärende, säger Sara Dupont, Journey Manager på E.ON Energidistribution.

Direktlänk till ärendet

Efter inskickad föranmälan får kunden nu en direktlänk via sms och e-post till sitt anslutningsärende på eon.se/folj-ditt-arende. Här ser kunden var i processen anslutningsärendet befinner sig.

–  Bland annat visar vi om vi väntar på kompletterande uppgifter från dig som installatör samt när vi fått dem och kan gå vidare i ärendet, vilken vecka förberedande arbete ska vara klart och att vi sökt samt erhållit tillstånd när vi behöver gräva utanför kundens tomt, säger Sara Dupont.

Nu visas tidbokningen

– Den senaste nyheten är att vi även informerar kunden när tid är bokad mellan dig som installatör och vår entreprenör för att slutföra arbetet hos kunden. Den funktionen har vi än så länge gått live med i fyra av våra områden – Södra Skåne, Norra Skåne, Kronoberg och Örebro.

Funktionen innebär att det i samband med tidbokningen triggas ett sms samt ett mejl till både kund och dig som installatör. Mejlet informerar om vilken dag som tidbokats och om arbetet ska utföras på förmiddagen eller eftermiddagen. Det finns även en länk så att kunden kommer direkt in på sitt specifika ärende i Följ ditt ärende. Om det blir en bomåkning så triggas sms och e-post till kunden samt dig som installatör och i Följ ditt ärende finns information om vad som orsakat bomåkningen. När en ny tid bokas triggas sedan ny kommunikation. 

Korrekta kontaktuppgifter avgörande

– För att vi ska kunna förse kunden med detta efterfrågade informationsflöde är det väldigt viktigt att vi får korrekta kontaktuppgifter till kunden via den föranmälan som du skickar in till oss.

Ur kundens perspektiv

Alla statusar i Följ ditt ärende beskrivs ur kundens perspektiv med beteckningar som ”din elektriker”, ”vår montör” och så vidare. De ärenden som avser Högspänning, Gatubelysning (omätt), Massärenden och Plomberingar presenteras inte i Följ ditt ärende. 

– Då vi vet att många kunder inte vet hur en anslutning går till har vi även tagit fram en instruktionsfilm som nu ligger på eon.se.