Bransch.nytt | När jobbet inte är klart - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Installatör

När jobbet inte är klart

När det är dags för att koppla in elanläggningen får vi en Färdiganmälan. En arbetsorder skickas till montörerna. En bra dag åker montören iväg, träffar dig som är elinstallatör, kopplar in anläggningen, och kör vidare till nästa uppdrag.

Men så är det långt ifrån alltid. Ibland är anläggningen inte klar för inkoppling, trots Färdiganmälan. Något saknas eller något följer inte de anvisningar som finns för att inkopplingen ska kunna göras säkert. Montören får packa ihop och åka hem igen. Anslutningen är ogjord och en ny tid måste ordnas.

En heltidstjänst

Förra året räknade vi till 1 800 bomåkningar. Det innebär därmed att en montör på heltid alltid befann sig på fel plats. Hade bomåkningarna inte funnits hade den heltidstjänsten kunnat ha utfört något bättre och våra gemensamma kunder hade blivit ännu nöjdare.

Vi saknar dig

Att elen kopplas in är naturligtvis viktigt för kunderna. Var därför gärna med vid inkopplingen. I dag är det bara två av tre elinstallatörer som dyker upp. En tredjedel är inte på plats och det underlättar inte för inkopplingen. Låt oss hjälpas åt.

De vanligaste missarna

De vanligaste problemen vid inkopplingen är att det är svårt eller till och med omöjligt att få igenom en kabel. Eller så finns utrustningen på fel plats. Här är de vanligaste missarna:

 • Stopp i rör
 • Dragtråd saknas
 • Drag- och skarvgroppar saknas eller är för små
 • Fel typ av rör
 • Röret ligger fel
 • Mätarskåp felaktigt placerat
 • Kabel saknas eller är av fel dimension på byggcentralen
 • Byggcentral inte utplacerad eller står på fel plats
 • Felaktiga strömtransformatorer i byggcentralen för den tillfälliga anslutningen 
 • Skylt och blockerbar huvudbrytare saknas vid mätarplatsen för produktionsanläggningar
 • Jobbet är inte utfört enligt förutsättningarna
Den här sidan uppdaterades 20 december 2018
E.ON Energidistribution