Bransch.nytt | Ny funktion i januari - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Dator

Ny funktion i januari

Webbföranmälan är ditt verktyg för att anmäla och hålla ordning på olika typer av anslutningsärende och vi vill att det ska vara lätt för dig att använda. Sådant vi själva uppfattar kan bli bättre utvecklar vi löpande.

Men du vet bäst hur det fungerar i din verklighet och vi har därför genomfört en installatörsundersökning under november månad. I undersökningen har vi ställt frågor kring olika delar i Webbföranmälan och vad du tycker fungerar bra respektive vad som kan förbättras.

Tack för din hjälp

Stort tack till alla som har svarat! Nu ska vi analysera svaren vi fått in och med det underlaget kommer vi att sätta upp mål för vad vi ska utveckla under nästa år. Ambitionen är att vässa Webbföranmälan ytterligare.

Förenklad hantering vid massuppsättning av mätare

I dag finns stöd i Webbföranmälan för att ta ner många mätare i ett och samma ärende. Nu pågår utveckling för att även förenkla hanteringen vid uppsättning av många mätare. Istället för att fylla i en Excelfil kommer det fortsättningsvis att finnas en tabell. Där lägger du till så många rader du behöver. På så vis behöver du enbart fylla i det som är unikt per mätare, till exempel centralbeteckning och adress.

Detta får bli en försenad julklapp till dig. Ambitionen är att vi ska ha det nya sättet att hantera massärenden klar i januari.

Den här sidan uppdaterades 19 december 2018
E.ON Energidistribution