Istället för att splittra sig och ständigt hålla koll på alla standarder och regler i 48 ärendetyper har anslutningsteknikerna hos E.ON Energidistribution specialiserat sig. Sedan ett halvår tillbaka arbetar medarbetarna i olika arbetslag utifrån typ av ärenden.

– Så länge jag kan minnas har alla medarbetare alltid jobbat med alla typer frågor. Vi har varit duktiga på en stor bredd. Men det händer mycket inom varje ärendetyp. Det traditionella sättet att jobba blir då väldigt omfattande och undersökningar visar att effektiviteten generellt minskar när vi kommer över sju arbetsuppgifter, säger Robin Bergman, gruppchef på Anslutning.

Högre grad av specialisering

Det nya arbetssättet innebär att avdelningen består av olika grupper, med vardera fyra medarbetare. Varje grupp är fokuserad på en särskild typ av ärenden. 

– Det är bra för kunden och bra för arbetsklimatet, menar Robin Bergman. Små grupper kan hitta synergier, göra instruktioner för varandra och ta fram snabbtexter för sin typ av ärenden. Det gör att vi blir effektivare. Med ökad specialisering är det lättare att hålla sig uppdaterad och följa med i förändringar i branschen. Det är enklare att sätta mål för veckan och dagen. 

Ger bra resultat

Högre fokus och effektivitet ger resultat. Inte minst märks det genom att högen med obehandlade ärenden snabbt sjönk efter att den nya strukturen kom på plats. 

– Jag har enbart hört positiva omdömen från installatörer och från medarbetarna. De känner sig trygga i sin arbetsuppgift och det är bättre framdrift. För installatörer blir det en tydligare kontaktyta.