En ny, utökad eller tillfällig anslutning kostar pengar. Därför behöver kunden få en offert för godkännande innan arbetet utförs.

Hittills har offerten till företag skickats i pappersformat som ett traditionellt brev. Beställaren har skrivit under och skickat tillbaka. Momentet tar tid och offerten riskerar att bli liggande under de tre månader som den gäller. Under tiden ligger anslutningsärendet i väntläge och det stoppar upp installationsarbetet.

Ny funktion i dagarna

Nu kommer E.ON med en ny funktion. Offerter till företag kommer att skickas som e-post i pdf-format. Kunden kan godkänna och signera, beställningen går direkt in i affärssystemet och en bekräftelse kommer i retur. Alternativt kan kunden ändra i beställningen eller tacka nej helt och hållet. Vägen fram till avslut blir enklare och snabbare. På sikt kan berörd elinstallatör också komma att få del av bekräftelsen. 

– Vi har redan motsvarande funktion för privatkunder. Erfarenheterna är att kunderna uppskattar enkelheten och att offerten godkänns snabbare. Därmed kan vi tidigare komma igång med själva anslutningsarbetet, säger Susanne Olsson på E.ON Energidistribution.

Du behöver ange rätt adress

För att funktionen ska fungera behövs en korrekt e-postadress till den person som ska stå som beställare hos kunden. Du som är installatör måste fylla i kundens adress, kontaktperson, e-postadress och helst telefonnummer på föranmälan. 

– Det är från föranmälan vi hämtar nödvändig information. I och med att den är rätt ifylld kommer vi att få ett mycket smidigare flöde, understryker Susanne Olsson.