Bransch.nytt | Rätt monteringsordning på mättransformatorerna - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Installatör

Rätt ordning på transformatorerna

Mättransformatorer används för att mäta energiförbrukningen i högspänningsanläggningar. Elmätaren och dess ingående komponenter behöver energi, hjälpspänning, för att fungera.

Det handlar inte om stora mängder, men den energi som behövs för att mätsystemet ska kunna mäta el samt kommunicera med mätvärdesinsamlingen (nätägaren hämtar kontinuerligt information om kundens energiförbrukning) ska belasta nätägaren och inte kunden.

Installeras ström- respektive spänningstransformatorerna enligt den schematiska bild som finns på sid 6 i IBH 14, Installationsbestämmelser högspänning (tryckt version från juni 2015), blir det inte så. Där har transformatorerna kommit i fel ordning.

I den föregående bestämmelsen, IBH 04, var placeringen rätt på den schematiska bilden.

Spänningstransformatorerna ska placeras före strömtransformatorerna i riktning sett från nätägaren till förbrukande kund. Se schematisk bild hur det ska se ut.

Rätt placerad ordning, IBH 14

Den här sidan uppdaterades 6 november 2018
E.ON Energidistribution