EU:s regelverk ställer krav på anläggningar som ansluts till elnätet. Installatören av solceller måste ange uppgifter om växelriktare till elnätsföretaget i koncessionsområdet när solceller ska monteras. Uppgifterna/underlaget behöver installatören få från leverantören av växelriktaren.

För att underlätta för installatörerna kommer nu Rikta Rätt. Det är en lista över växelriktare som samtliga är granskade så att de uppfyller kraven för att få lov att anslutas i Sverige. Den läggs upp hos branschföreningen Energiföretagen Sverige. 

Stor nytta i Danmark

Systemet finns redan i Danmark där en så kallad ”positivelista” upprättats och där granskade växelriktare lagts in. Produkter som finns med på positivelistan har använts till cirka 95 procent vid föranmälningar av solceller. 

Installatörer, tillverkare/leverantörer och prenumeranter

Rikta Rätt är till för den som ska installera solceller. Hit kan också den som tillverkar och säljer växelriktare anmäla sin produkt för prövning, så att den kan komma in på Rikta Rätt. En bedömningsgrupp ansvarar för att utvärdera och administrera nya ansökningar för att hålla Rikta Rätt levande och alltid aktuell.

Det finns också möjlighet att prenumerera på Rikta Rätt. På landningssidan hos Energiföretagen kan intresse för prenumeration anmälas. När listan uppdateras med nya växelriktare skickas den ut.

Nya krav för produktionsanläggningar i E.ONs elnät

Sedan den 17 mars har vi krav att ett så kallat installationsdokument ska finnas bifogat med föranmälan. Detta installationsdokument ska vara komplett ifyllt samt signerat av både elinstallationsföretaget samt anläggningsinnehavaren. Är inte installationsdokumentet bifogat kommer vi inte hantera föranmälan före det att ärendet är kompletterat med ett sådant. 

Vi som elnätsbolag har krav på oss att tillse att detta dokument finns enligt EU-förordningen 2016/631 ”Om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer”, samt den svenska föreskriften EIFS 2018:2 ”Om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer”. Vi har tagit fram en förenklad version av installationsdokumentet som finns på våra installatörssidor men detta kan ersättas med den så kallade ALP-blanketten.

Kommande förenklingar av blanketten webbföranmälan

Funktionen med underskriften och Energiföretagens Rikta Rätt lista kommer framöver att integreras i E.ONs webbföranmälan för att underlätta för anmälan av nya solcellsanläggningar. Denna utveckling kommer tyvärr dröja ett tag till.