Ett energilager med batterier som fångar upp dagens produktion av solel till mörkare kvällstimmar kan vara en smart idé för att ännu bättre använda sin egenproducerade el. 

Men var ska det installeras? För lantbruk finns tydliga krav. Energilager under 11 kW, 16 A ska placeras i ett separat rum för batterilagret med brandklass EI 60 och dörr endast mot det fria och får inte finnas i byggnad med djurstall. Större anläggningar ska dessutom placeras i en plåtcontainer eller i en egen brandcell med brandklass EI 60 och minst sex meter från djuren. Regelverket är mindre klart när det gäller bostäder.

– Eftersom det än så länge finns få anläggningar har vi inte mycket skador att referera till. Men vi ser att riskerna kan öka vid brand. Jag tycker försiktighetsprincipen borde råda, säger Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar. 

Olika batterityper

– Det luriga med energilager är att det finns olika batterityper varav vissa är säkrare, brinner mer kontrollerbart och går att släcka. Med andra batterityper handlar det mer om att kyla battericellerna runt om medan den som brinner får brinna ut. 

– Det är mindre risker med metallhydridbatterier, högre risker vid brand i litiumjonbatterier. När det brinner i litiumjonbatterier bildas vätefluorid, en starkt giftig gas, konstaterar Tomas Ekman.

Garaget bättre placering

Rekommendationen från Länsförsäkringar är att installera energilagret i det vidstående garaget med brandavskiljare. I villor och sommarstugor där det inte finns garage får man tänka sig olika lösningar. I flerbostadshus är det främst elrummet som är aktuellt.

– Många batterilager i dag är designade så att de ser ut som vilken vitvara som helst. Men det finns mycket energi i dem. Det ökar risken om det börjar brinna, rökgaserna gör det svårare för räddningstjänsten när de ska rädda liv och restvärdesräddningen går inte att genomföra lika effektivt som annars efter en brand. Därför tycker jag försiktighetsprincipen ska råda i bostäder.

Viktigt med uppmärkning

Slutligen, uppmärkning enligt gällande regelverk är viktigt för att ge räddningspersonal den hjälp de behöver för att kunna agera snabbt vid en brand.