Efter sommaren påbörjade vi en rensning av ärenden där det stått stilla en längre period. Ett tips är att se över era aktiva ärenden och makulera de ärenden som inte längre är aktuella.

Innan vi rensar kommer vi att informera er och kunderna med ett eller flera utskick och uppmana er att uppdatera ärendet med om det är aktuellt eller inte innan vi stänger det.

Exempel på situationer då ärendet förefaller vara inaktuellt:

  • Uteblivet svar på komplettering av ärende.
  • Undertecknad beställning saknas från kund och offerten har gått ut.
  • Färdiganmälan saknas på ärenden som är mer än ett halvår gamla.

Vi vill även passa på att informera er om följande: I de fall där det finns en undertecknad beställning från kunden, och där vi utfört en del av vårt arbete, kommer vi att fakturera kunden våra upparbetade kostnader.