Bransch.nytt | Säkrare med fast förband - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Säkrare med fast förband

Säkrare med fast förband

Delbar PEN-ledarplint, nollplint eller nollskruv är olika namn på ett potentiellt problem. Delbara PEN-ledarplintar är sedan många år förbjudna att använda men de finns fortfarande kvar i mätarskåp och fasadmätarskåp som installerats före 1980.

Risken med plintarna är att skiljeskruven kan lossna, bland annat på grund av vibrationer. Då förloras PEN-ledaren och utsatta delar kan komma att spänningssättas med upp till 230 V. Nollfelet kan orsaka personskada, brand eller överspänning.

Ersätt med fast förband

Det bästa är om elkunden anlitar en elinstallatör för att ersätta nollskruven med ett fast förband. Det minskar risken för ett allvarligt fel i anläggningen.

Sprid gärna rådet när du som installatör ser äldre mätarskåp hos kunden. Denna typ av skruv är svår att hålla koll på för en fastighetsägare.

Rätt om plombering

PEN-ledarplinten sitter i en plomberad del av mätarskåpet, men plomberingen går att bryta. I våra tekniska anvisningar anges vilka plomberingar som kan brytas och vilka som inte får röras.

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018
av E.ON Energidistribution