Oavsett om föranmälan gäller en nyanslutning eller en ändring av befintlig anläggning vill anslutningsteknikern ha en situationsplan där det framgår var anslutningspunkten ska vara. 

– Vi behöver informationen av flera skäl. Dels för att kunna ge kunden ett rätt pris på anslutningen, dels för att säkra att mätarskåpet hamnar på en tillgänglig plats. Ett aktuellt exempel är ett fasadmätarskåp som man vill placera på en yttervägg som vetter mot grannen. För att nå skåpet skulle man behöva gå in på grannens tomt, där grannen dessutom planerar att bygga en carport. Det fungerar inte så bra, säger anslutningstekniker Anders Lindberg.

Visa helheten

Situationsplanen måste visa hela fastighetsbeteckningen, det vill säga tydligt ange var på fastigheten byggnaden är placerad och var anslutningspunkten är tänkt att vara. För större anläggningar är det avgörande. Då betalar kunden för antal meter mellan nätstation och anslutningspunkt, och informationen betyder att kunden kan få en korrekt offert.

Precisera elrummet

Ska anslutningspunkten vara i ett elrum behöver anslutningsteknikern utöver situationsplanen även få en skiss på elrummet, inritat i samma skala som situationsplanen.

– Det händer att man har ritat in ett elrum och anger att man ska ha ett fasadmätarskåp. Får vi ett underlag kan vi se själva vad det är som gäller, oavsett hur ärendet är klassificerat. Med en skiss kan vi även se att elrummet ligger mot yttervägg.

Var och vart?

– Om kunden vill flytta en befintlig anläggning är det viktigt att vi får veta var den sitter idag. Det vet vi inte alltid. Vi måste självklart få information om den nya tänka placeringen. Egentligen är det samma frågor som du som elinstallatör ställer dig. Var och vart? Det är alltid bra att få in ett foto på den befintliga anläggningen – då är det enklare att förstå.

Ord har betydelse

Byta ett mätarskåp är för anslutningsteknikern att sätta ett nytt skåp på samma plats. Men det skulle också kunna betyda att flytta mätarskåpet. Ju mer teknikern får veta desto tydligare blir avsikten. 

Färre kompletteringar

I dagsläget skickar anslutningsteknikerna kompletteringar på många ärende med anledning av att just det som nämnts här ovan saknas. Det tar tid för alla.

– Hur mycket information vi behöver beror på ärendet. I vissa lägen behövs mer, i andra mindre, men det kan sällan bli för mycket. Var gärna proaktiv och dela med dig. Då slipper vi ställa så många kompletteringsfrågor, säger Anders Lindberg och tillägger att när det gäller produktion från solcellsanläggning behövs alltid blanketten Frekvenssvarsinställningar.

Ange anslutningspunkt

  • Vilken byggnad Viktigt när fastigheter har flera byggnader

  • Placering Var anslutningspunkten önskas

  • Om anslutningspunkten är i elrum Komplettera med skiss på elrummet

  • Vid flytt av anslutningspunkt Ange både var anslutningspunkten är idag och vart den ska flyttas