Bransch.nytt | Snabb ökning av solceller - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Solceller

Snabb ökning av solceller

I Sverige installerades det cirka 5 300 nätanslutna solcellsanläggningar under 2017. Det totala antalet anläggningar uppgår till 15 300. Nästan hälften av den installerade effekten i Sverige finns i Västra Götalands län, Stockholms län och Skåne län.

– Vi ser en stabil utveckling inom solceller, säger Peter Andersson, produktutvecklare på E.ON Energidistribution. I våra elnätsområden ökade de installerade anläggningarna med 60 procent under 2017. Totalt har vi runt 4 000 solcellsanläggningar anslutna.

Mer effekt per kvadratmeter

Trenden vi på E.ON ser är att installerad effekt per anläggning har ökat. Det beror dels på att fler företag och lantbruk skaffar solpaneler och installerar större anläggningar, dels på att effekten på panelerna har gått upp. Tidigare var det oftast 250 W per panel, idag 300 W.

Ökar mest på lantbruk

Lantbruken är det kundsegment som ökar snabbast inom vårt nätområde.

– Min personliga tolkning är att lantbrukarna ser en ekonomisk uppsida, samtidigt som de har ett långsiktigt perspektiv på sin verksamhet och lever nära naturen som påverkas av klimatförändringarna, säger Peter Andersson.

Ytterligare tillväxt

Vi på E.ON tror på en ytterligare högre tillväxt under 2018. En anledning är sänkta importkostnader på kinesiska solcellspaneler. Men även på att kunskaperna om förnybar energi ökar.

– Vi ser att i Jönköpings län, som satsar mycket på information, där ökar antalet anläggningar snabbt. Med kunskap ökar investeringsviljan. Solceller ger en tydlig signal om att innehavaren tänker hållbart och tar ansvar för miljö och klimat.

Den här sidan uppdaterades 25 juni 2018
E.ON Energidistribution