Välj rätt kategori

I Föranmälan har du ett antal olika ärendetyper att välja mellan när du anmäler ärendet. Tänk till när du fyller i. När vi automatiserar handläggningen för att bli snabbare ökar kraven på att Föranmälan är korrekt.

Exempel

• Byta mätarskåp innebär att det gamla mätarskåpet ersätts av ett nytt. Det är inte samma sak som att Flytta mätarskåp, som innebär att befintligt mätarskåp får en ny placering.

• Plombering innebär att vår entreprenör ska sätta upp nya plomber på mätplatsen. De gamla kan vara brutna efter en felsökning. Plombering innebär däremot inte att mätarskåpet ska bytas. Är det ett byte som avses, ange det. Sedan får naturligtvis den nya mätplatsen plomberas enligt plomberingsstandarden, men det följer av bytet.

Med rätt kategorisering får vår entreprenör ett fullgott underlag för att planera sitt arbete. Det gör hela anslutningsärendet smidigare. Med gemensamma insatser kan vi korta handläggningstiderna. 

Indexerade priser

I sammanhanget kan också nämnas att vi tar betalt av kunden för att byta mätarskåp. Våra priser indexerades vid årsskiftet och byte av mätarskåp kostar i dag 1 500 kronor.