Det är normalt inga problem att få ett ställverk inkopplat om det uppfyller gällande krav. Problemet är att alla lösningar och materialval inte gör det.

– Vår granskning går ut på att säkerställa elsäkerheten. Vi har bland annat haft en del förväxlingsolyckor då montören tagit fel på facken då de inte varit numrerade i ordningsföljd. Därför är vi noga med att våra bestämmelser är uppfyllda, säger Tony Hugosson på E.ON Eldistribution.

De tekniska kraven

IBH 14 är branschstandard. E.ONs tekniska anvisningar kompletterar IBH 14. Därutöver finns E.ONs tekniska bestämmelser. Tekniska anvisningar och tekniska bestämmelser finns tillgängliga på E.ONs webbplats.

– Standard, anvisningar och bestämmelser anger de krav som vi har för tillkoppling i E.ONs elnät. Det är tydliga krav, poängterar Tony Hugosson. 

Föranmälan och underlag

Föranmälan måste göras för att E.ON ska kunna dimensionera elnätet etc. Lämna också in underlag så att det finns möjlighet att granska innan du beställer ställverket.

– Anslutningsteknikern är duktig på att ställa upp, bara vi får förfrågan. Det skapar onödig irritation om vi inte är överens och ställverket redan är beställt.  Exempelvis kan ljusbågsdräpare i kompaktställverk skada våra transformatorer och vi har krav på signalkontakter så att driftcentralen kan få in signaler även efter en kortslutning. Allt står i våra bestämmelser.

Vi hjälper dig

Anslutningsteknikern är väl insatt i vad som står i IBH 14 och genomför ett stort antal granskningar varje år. De har erfarenhet av högspänningsanläggningar.

– Vi vill gärna hjälpa och stödja alla elinstallatörer, inte minst installatörer som inte installerar så många högspänningsanläggningar. Till slut är det kunden som har innehavaransvar, äger och ska underhålla anläggningen. Då är det viktigt att de har fått en rätt utförd anläggning.