I många fall kan man under byggtiden eller under ett event behöva en tillfällig elanslutning. Det är inte alltid det går att få en tillfällig anslutning, men vi försöker så långt möjligt att hitta en lösning.

För att åstadkomma en tillfällig anslutning till elnätet, både för event- och byggström, krävs ett riktigt byggskåp. Vi har under årens lopp sett olika varianter på förslag till tillfälliga anslutningar, exempelvis fasadmätarskåp, provisoriskt uppsatta med olika hembyggen – ibland på en gammal pall, som det har varit önskemål om att få anslutna. Risken för att dessa provisorier ska falla vid blåst eller på grund av arbete på plats, är uppenbar. Lossnar ett skruvförband och det uppstår jordfel har vi risk för personskada.

Tillfälligt eller permanent

E.ON ansluter inte osäkra lösningar. En tillfällig anslutning ska därför utgöras av ett korrekt byggskåp, en robust byggcentral gjord för tuffare tag.

En tillfällig anslutning kan vi som sagt erbjuda i mån av möjlighet utan att i förväg kunna garantera att det finns utrymme i elnätet. Ett alternativ är att du direkt väljer att ansluta permanent, i ett så kallat markmätarskåp. Då är det förberett för återkommande event och för att enkelt ansluta huset när bygget är färdigt. En ytterligare fördel är att du slipper kostnaden för en tillfällig anslutning.

Du svarar för ledningen

Byggcentralen för den tillfälliga anslutningen ska normalt placeras inom fem meter från kabelskåp eller nätstation. Om mätarcentralen är placerad på större avstånd än fem meter från kabelskåpet eller nätstationen ska en inmatningsenhet bestående av gängsäkring eller lastbrytare med säkring monteras vid kabelskåp / nätstation. Läs mer i E.ONs tekniska anvisningar. 

Servisledningen för den tillfälliga anslutningen tillhandahåller normalt kund eller du som är installatör. Den får vara max fem meter vid anslutning i kabelskåp och maximalt tio meter vid anslutning i nätstation. 

Strömtransformatorer

Strömtransformatorer i byggcentralen måste vara rätt anpassade för den tillfälliga anslutningen. Kolla riktningarna på strömtransformatorerna och kontrollera att utsatta delar är jordade. Provningsprotokoll på strömtransformatorerna ska finnas i byggskåpet och vara max sex år gamla. 

Koppla bort

När bygget är klart och den permanenta servisen ska kopplas in, har E.ON rätt att koppla bort den tillfälliga anslutningen. Detta för att den tillfälliga anslutningen inte ska stå kvar i all evighet, utan vara just tillfällig.