1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt
  4. Tiotusen är passerade

Vid årsskiftet fanns det 10 792 solcellsanläggningar anslutna i E.ONs elnät. De senaste två åren har installationerna kraftigt skjutit i höjden.

Enligt Energimyndigheten fanns vid ingången till 2019 totalt 25 486 solcellsanläggningar i Sverige med en installerad effekt på 411 MW. Nästan var fjärde, 6 077 stycken, fanns i E.ONs elnät.

Sedan kom 2019 och i E.ONs elnät tillkom 4 715 nya solcellsanläggningar med en total ansluten effekt på 70 075 kW (70 MW). Det innebär ett totalvärde på 64 GWh ny el från solen.

För att få ett perspektiv på hur snabbt utvecklingen accelererar kan vi gå tio år tillbaka i statistiken. Före 2011 fanns det 10 solcellsanläggningar i E.ONs elnät med en total effekt om 224 kW. I dag är den installerade effekt på nästan 168 MW (167 609 kW).

Tabell antal solcellsanläggningar i E.ONs elnät
Tabell för installerad effekt i solel i E.ONs elnät