För några år sedan hade vi, liksom andra elnätsföretag, en period där TN-S användes för att ansluta kunder, men detta visade sig ge väldigt små vinster eller ingen alls för de flesta kunder. Det kan också vara problem att ansluta lokal produktion på TN-S-anslutningar. Av dessa anledningar har E.ON sedan några år tillbaka ändrat sina tekniska riktlinjer. Nu är TN-C huvudspåret.

Om en kund specifikt ställer krav på TN-S på grund av att kunden har känslig utrustning eller liknande, exempelvis laboratorier med ömtålig elektronik, ska detta anges i samband med föranmälan och anslutningstekniker/nättekniker ska då beställa TN-S. Valet ska tydligt framgå i både beställning och underlag till entreprenören.

Det finns fall då TN-S är berättigat, men de är undantag. En normal anslutning, exempelvis av en villa utan särskilda krav, ska anslutas TN-C. Vårt distributionsnät ger bästa förutsättningar att matcha kundernas behov via TN-C anslutning.