Tommy Björk är väl känd bland installatörer efter 25 år som handläggare i anslutningsärenden. Med djup kunskap och bred erfarenhet har han löst de mest olikartade utmaningar utan att ge avkall på regler och säkerhet. Trygghet för alla som ska jobba med och använda elanläggningarna är en ledstjärna.

Fråga Tommy

Den siste maj gick Tommy i pension, efter att ha trappat ner under våren. Arbetsuppgifterna har successivt lagts ut på kollegorna.

– Jag har passerat 65, så det började bli dags, säger Tommy som de sista månaderna fick fungera som mentor åt yngre kollegor. Ett stående inslag varje onsdag var Teams-mötet ”Fråga Tommy”. Då delade Tommy med sig av sin kunskap, något som han alltid varit generös med.

– Vi lyfte olika frågeställningar av intresse. Det var ett bra och viktigt sätt att säkra kunskapen. 

En god början

Till hösten är det 32 år sedan Tommy blev anställd av Malmö Energi som besiktningsingenjör. På den tiden kontrollerade energiföretagen fysiskt att kundernas anläggningar var rätt utförda. 

– Jag hade planer på att bli besiktningsman, jag hade läst in fyrårig teknisk utbildning och blivit energikraftingenjör. När jag sökte jobb tänkte jag att Malmö Energi var en bra början.

Åren gick. Malmö Energi blev en del av Sydkraft och Sydkraft blev E.ON. Tommy hade blivit handläggare och fick även andra uppdrag. Vid millennieskiftet var han med i det stora och utmanande projektet som bytte ut en mängd olika affärssystem till ett enda SAP-system. Därefter har han fortsatt varit engagerad med utvecklingsarbete i systemet.

När Småland låg ner

När stormen Gudrun drog fram och välte skog och elnät i Småland blev det att packa väskan och ge sig iväg till Växjö. En månads tufft arbete väntade för att hjälpa till med att få igång kundernas lågspänningsanläggningar. Tommy jagade efter elinstallatörer för att få hjälp med att sätta upp fasadmätarskåp för att kunna återuppbygga leveranserna.

– Efteråt har det gjorts en fantastisk insats för att stärka elnätet. Nu sker inte mycket avbrott och det går att snabbt komma igång igen. Jag tycker man har gjort det riktigt bra. Det har varit välinvesterade pengar.

Samsyn kring anslutning

Tommy har också suttit med i Energiföretagens AMI-grupp för att få en samsyn i branschen kring Anslutning, Mätning och Installation. Det är viktigt för att kunna möta nya utmaningar.

– För 25 år sedan var den stora händelsen att elvärme och olja ersattes med värmepumpar. Det var en bra utveckling, men den ställer krav på effekt när elpatronerna går in och stöttar. Nu är utmaningen installationer av solcellsanläggningar. Nätet ska säkert kunna klara att ta emot den effekt som kunden producerar. Regelverket har inte riktigt hängt med och det finns obruten mark kvar att jobba med. Om ytterligare 25 år, ja vi får se.

Nya vyer

Som nybliven pensionär finns mycket att ta igen, allt som inte hunnits med förut, inte minst jobb med de egna husen. Ett av dem är hustruns föräldrahem, lägligt beläget vid Emsfors kraftverksdamm. Vattenkraftverket i Helgeå reser sig i fonden sett från altanen.

Vad kan bättre passa som fritidsboende efter ett energirikt arbetsliv?