1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt
  4. Två syften – gör så här

Ett installationsmedgivande har två syften:   

  1. Vi beskriver förutsättningarna för medgivandet, angivelser
    som är viktiga för en säker elleverans. Förutsättningarna gäller just för denna specifika anläggning. Du behöver därför kontrollera varje installationsmedgivande. Ta aldrig för givet att innehållet är detsamma som för den anläggning du fick medgivande för i går.
  2. I installationsmedgivande beskriver vi hur vi uppfattar ärendet. Medgivandet är därmed din möjlighet att kontrollera att vi uppfattat rätt. Det är viktigt att förutsättningarna stämmer när du ska göra din installation för att inte riskera kostsamt merarbete.

Därför, om du inte redan gör det, ta som vana att kontrollera installationsmedgivandet så fort som du får det.