1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt
  4. Uppskattad träff

Den 6 februari kunde E.ON Energidistribution välkomna till årets första installatörsträff. Den hölls på värmeverket i Örebro där ett 40-tal installatörer och tio representanter från E.ON samlades för en trevlig och intressant förmiddag.

– Vi pratade mycket om vad installatörer kan göra bättre för att minska antalet fel i webbföranmälan. Fortfarande kräver 70 procent av webbföranmälningarna extra handläggning som att vi söker efter situationsplaner och rätt adresser till kunder. Det kräver mycket tid, säger Robin Bergman, gruppchef Anslutning på E.ON Energidistribution.

Bekanta svårigheter

Installatörerna kände igen problematiken. Rätt adress är något som inte alltid finns tillgängligt, men som behöver skaffas fram. Den som kan göra det är installatören.

– Enbart genom samförstånd och samarbete kan vi få till en bra leverans så att vår gemensamma kund är nöjd, konstaterar Robin Bergman.

Så här ska det se ut

E.ON visade också konkret hur en solcellsanläggning ska se ut med märkning etc. för att den ska kunna godkännas för anslutning till elnätet. Rätt utförande från början underlättar för alla berörda.

Robin Bergman höll i presentationerna denna förmiddag tillsammans med anslutningstekniker Anders Lindberg och Björn Johansson. Malin Danneborn och nätteknikerna i Örebro höll i arrangemanget.

Träffar över hela landet

– Vi hoppas att under årets första kvartal hinna med de flesta träffarna runt om i landet. Efter Örebro följer Stockholm och sedan rullar det på. Inbjudan skickas några veckor innan respektive träff. Den första träffen var uppskattad och det sporrar till nya träffar, betonar Robin Bergman.