Bransch.nytt | Välj tydlig centralbeteckning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Flerfamiljshus

Välj tydlig centralbeteckning

Elkunden bor i lägenhet i ett flerbostadshus. När mätarsäkringen går sönder söker sig kunden ner till mätarplatsen i källaren för att byta säkringen. Men vilken mätarplats är den korrekta? Det finns många att välja på.

– I den äldre modellen för centralbeteckning har mätarsäkringen i källaren och gruppcentralen i lägenheten samma beteckning, exempelvis B1–B1, C2-C2. Det känns logiskt för den oinvigde, säger Tommy Björk som är representant i installationsgruppen på E.ON Energidistribution.

Installationsgruppen rekommenderar därför den äldre modellen vid nyanslutning i flerbostadshus. Den nya modell som Svensk Standard anger i dag har sina fördelar när det gäller industrier.

Avgörande för debitering

Centralbeteckningen är avgörande för att elnätsföretaget ska kunna debitera rätt kund. Det är den som kopplar samman mätare och kund i debiteringssystemet. Därför är det avgörande att systemet är tydligt och enhetligt.

Gör så här vid anslutningen

  • Ge varje stigare från serviscentralen till mätarblocken en centralbeteckning. Likaså varje mätare och lägenhet per mätarblock.
  • Följ ett bestämt mönster, beskrivet i handboken AMI – Anslutning, Mätning, Installation. Du hittar också en beskrivning i ETA, E.ONs tekniska anvisningar.

Befintlig installation

Vid utökning av befintlig installation ska det tidigare tillämpade märkningssystemet användas.

Ny installation

  • Märk gruppcentralen i lägenheten med centralbeteckningen. Det gör att kunden lätt kan hitta sin elmätare om man så vill.
  • Ange centralbeteckningarna i Färdiganmälan. Oavsett om du väljer den äldre eller den nya modellen hanterar systemet det.
  • Se till att den permanenta märkningen för respektive mätarplats och för gruppcentralen är på plats senast då E.ONs entreprenör kommer för att montera mätaren.
  • Vid mätplatsen sätter E.ON upp gul lapp med leveranspunkt-id på 18 siffror som är unikt för varje mätarplats/anläggning.

Var noga med centralbeteckningarna. Följ ett bestämt system och sätt upp märkning.

Den här sidan uppdaterades 28 februari 2019
E.ON Energidistribution (nät)