Bransch.nytt | Växer snabbt i södra Sverige - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Serverhall

Växer snabbt i södra Sverige

När Facebook för sju år sedan beslutade att etablera sig i Luleå blixtbelystes fördelarna Sverige har att erbjuda när det gäller datacenter. Från början var fokus på Norrland, men det senaste året har antalet förfrågningar även växt kraftigt i södra Sverige.

Trenderna som skapar behov

Det som driver utvecklingen är trenden för datalagring i molnet, det vill säga i mängder av synkroniserade servrar utanför den egna fastigheten, och high performance computing inklusive brytning av kryptovaluta som kräver stor datakraft.

– För några år sen började vi märka ökade förfrågningar hos större datahallskunder, då främst i norra Sverige. Från och med förra året har förfrågningarna eskalerat, och nu över hela landet. Nu får vi förfrågningar från större aktörer varje vecka. Då handlar det om effektbehov från 1 MW och uppåt. Mindre kunder som vill ansluta en serverhall för sin egen verksamhet är mer att jämföra med en ordinär anslutning i lokalnätet, säger Maria Lidholm, affärsansvarig inom Affärsoptimering på E.ON Energidistribution.

Avgörande argument

Kostnader och säkerheten i infrastrukturen är avgörande argument. Servrarna får helt enkelt inte ligga nere. Sverige har väl fungerande elnät, en utbyggd fiberinfrastruktur, politisk och social stabilitet i kombination med hög utbildningsnivå och frånvaro av naturkatastrofer. Sedan har Sverige internationellt låga elpriser och hög andel förnybar el. Därutöver naturlig kyla. Det senare innebär att det går att kyla servrarna både billigt och miljömässigt.

Elintensiv industri

–  Från och med 1 januari 2017 förbättrades förutsättningarna ytterligare genom en förändring av energiskatten. Datahallar räknas nu som elintensiv industri och får därmed sänkt energiskatt. Elkostnaden svarar för den allra största delen, 40-80 procent, av ett datacenters kostnader. Denna förändring gör Sverige än mer attraktivt för datacenter, konstaterar Maria Lidholm.

Städers effektbehov

Bredden på kunderna är stor, från globala företagsjättar som efterfrågar otroligt stor elkapacitet i klass med medelstora svenska städers, till fastighetsägare som undrar hur mycket de kan utöka sitt abonnemang för att få plats med servrar.

– Förutsättningarna är väldigt olika. Stora företag som bygger datacenter för datalagring har ofta egen kompetens och långa tidplaner. Företag som jobbar med kryptovaluta väljer ofta befintliga fastigheter för att snabbt komma igång. De har behov av lokala elinstallatörer för verksamheten.

Koll på kapacitet och redundans

Beroende på datacentrets tänkta storlek och effektbehov kan kundernas önskemål variera. Tillgången på el och detaljplanerad mark är avgörande. Gäller det större etableringar vill kunden ofta ha ett läge med bra infrastruktur, nära flygplats, universitet och med bra pendlingsmöjligheter för anställda.

– Från vår sida måste vi ha koll på var i nätet vi har kapacitet och redundans, samt vilka stationer som kan komma i fråga. Vi försöker styra kunderna till siter där det finns kapacitet och inte belasta områden med effektbrist.

Driver på aktivt

I Norrland finns ”The Node Pole” och ”High Coast Invest”, där näringsliv, kommuner och landsting arbetar gemensamt med att attrahera datacenter till regionen. I södra Sverige är det elnätsbolagen som har behövt ta stafettpinnen.

– Vi arbetar för att agera proaktivt och identifiera möjliga siter på förhand, samtidigt som vi behöver hitta ett smidigt sätt att värdera risker och långsiktighet i varje kundförfrågan. Datacenter är en komplex affär som kräver mer än ett vanligt anslutningsärende. Vi behöver en nära dialog med kunden och eventuellt också ta en mer konsultativ roll än vi är vana vid, säger Maria Lidholm.

– Det finns många olika vägar att gå för att hantera anslutningen, men det är viktigt att vara medveten om förutsättningarna. Hur kan tidplanen se ut och vem ska ansvara för funktionskraven? Vi säger aldrig nej till en anslutning, men det kan ta olika lång tid att lösa behoven.

Den här sidan uppdaterades 25 juni 2018
E.ON Energidistribution