Bransch.nytt | Valet av TN-C - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Eltekniker

Valet av TN-C

Kundanläggning med systemspänning 400 V kan enligt SS 437 01 02 utföras som fördelningssystem TN-S, med separat PE- och N-ledare, eller TN-C, med kombinerad PEN-ledare.

Distributionsnäten är sedan länge nästan uteslutande byggda som TN-C. Orsaken är dels att det behövs en ledare mindre i kabeln, vilket sparar både pengar och miljö, dels att det blir säkrare vid omkopplingar när det bara finns ett system att ta hänsyn till.

Hos kunden kan det vara både TN-C och TN-S vilket innebär att kunden och du som är elinstallatör måste ha möjlighet att välja det optimala systemet. TN-S system är till exempel att föredra om det i kundens anläggning finns en väsentlig mängd informationsteknisk utrustning.

TN-S eller TN-C, det beror på

  • I dag är det krav på jordfelsbrytare och många äldre anläggningar har också kompletterats med jordfelsbrytare. Då måste du dela på N- och PE-plinten i elcentralen, vilket medför ett TN-S-system efter jordfelsbrytaren.
  • Antalet anläggningar för mikroproduktion ökar, inte minst ansluts fler och fler solcellsanläggningar. Dessa, liksom reservkraft, kan inte kopplas TN-S eftersom skyddsjorden kan strömbelastas när produktionskällan startar. Det kan bland annat vara farligt för installatörer som utför ett arbete på PE-ledaren som antas vara strömfri. Här krävs TN-C som fördelningssystem.

Vagabonderande strömmar

Då är frågan hur ledningen mellan E.ONs anslutningspunkt, till exempel kabelskåpet, och kundens anslutningspunkt, till exempel i mätarskåpet, ska vara utformad. Under en tid förespråkade E.ON och elinstallationsstandarden ett TN-S system. Fördelen med en TN-S-kabel är att de vagabonderande strömmarna minskar. Men vagabonderande strömmar har inte blivit ett så stort problem som tidigare befarats, bland annat på grund av att det för vattenledningar används mer plaströr som inte leder returströmmar.

Den största skillnaden för att motverka vagabonderande strömmar gör TN-S systemet inne i huset. Där går det att skapa TN-S-system genom att göra uppdelningen på N och PE, antingen i mätarskåpet eller i elcentralen, om servisledningen är TN-C. De flesta hus är i dag kopplade TN-C-S vilket innebär att E.ON matar kunden TN-C och kunden går över till TN-S i sin anläggning.

Potentialutjämning inne i byggnaden är därutöver viktig för att minska risken för vagabonderande strömmar.

Gäller att se helheten

Om en installation från en punkt är utförd med separata skyddsjord- och neutralledare går det inte att återigen förbinda dessa ledare med varandra. Det går alltså inte att gå från ett TN-S-system till ett TN-C. Risken är nollfel med hög spänning mellan fas och N.

Det finns även en risk vid skarvning av kablar. Man kan skarva en TN-C-kabel med en TN-S-kabel och då ger man felaktigt sken av att det är en TN-S-kabel hela vägen.

Med olika system inträffar lätt felkopplingar som kan utgöra en elsäkerhetsfara för både personer och utrustning. För att undvika dessa problem samt förenkla för installatörer/kunder har E.ON valt att föredra TN-C vid servisanslutning. Då sker hela distributionen i ett enda system.

Det går fortfarande att välja en servis kopplad som TN-S-system, men då måste du göra ett aktivt val. Med det nya förvalet hoppas E.ON på tryggare och enklare installationer för dig som är elinstallatör.

Den här sidan uppdaterades 5 december 2018
E.ON Energidistribution