1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt
  4. Vår nya strömavbrottskarta

Avbrottskartan på eon.se lanserades för första gången för 15 år sedan. Sedan dess har kartan uppdaterats och förbättrats flera gånger. Nu har kartan en ny och mer användarvänlig design. 

Strömavbrottskartan ger:

  • detaljerad avbrottsinformation i realtid som visas på alla pågående strömavbrott
  • tydlig markering av vilket geografiskt område som är påverkat av strömavbrott
  • visning av antalet berörda kunder i det specifika området
  • summering av antal kunder som just nu är strömlösa på Sverige-, län- och kommunnivå

E.ON erbjuder två sökvägar för information om strömavbrott: Avbrott på position, där man söker via adress och får information om exempelvis när montören väntas vara på plats och nya avbrottskartan, som även ger information på en mer övergripande nivå.