Bransch.nytt | Viktigt inför anslutning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Fasadmätarskåp

Viktigt inför anslutning

En bild från en kollega. Ett fasadmätarskåp uppställt på en gammal EUR-pall, uppallat med hjälp av en stege mot vilket skåpet lutar.

Undvik risker

Den synen, och liknande, möter våra entreprenörer då och då. Risken för att skåpet ska falla vid en kraftig vindstöt är uppenbar. Eftersom det handlar om en byggplats kan tunga maskiner åka förbi och marken kan vara ojämn. Det försämrar situationen ytterligare. Men har uppsättningen någon betydelse?

– Ja, absolut. Lossnar ett skruvförband och det uppstår jordfel har vi risk för personskada. Det kan alternativt bli varmgång om skruvförbanden lossnar, konstaterar Adam Vestesson, handläggare på E.ON Energidistribution.

– Det händer inte varje gång, kanske aldrig, men bara risken för den här typen av olyckor säger att vi måste sätta ner foten.

Tuff hantering

Byggcentraler är gjorda för tuffare tag, för att kunna flyttas från byggarbetsplats till byggarbetsplats, men även de måste hanteras med försiktighet och kontroll av skruvförbanden efter varje flytt. Ett fasadmätarskåp är byggt för att monteras på en fasad, på en plats, och för att sitta där under sin livslängd.

Kraven inför anslutning

– Fasadmätarskåp går att använda som tillfälliga byggcentraler, men då ska de vara fastsatta enligt tillverkarens anvisningar. De får inte vara löst satta på en pall, fasthållna med ett klent provisorium, fastslår Vestesson.

E.ON kommer framöver inte att ansluta osäkra lösningar. Det ska vara en korrekt byggcentral eller ett fastsatt fasadmätarskåp på byggarbetsplatsen, för att entreprenören ska kunna göra sitt jobb säkert.

Den här sidan uppdaterades 6 november 2018
E.ON Energidistribution