Föranmälan

Gör föranmälan

Här anmäler du om du ska utföra arbete i kundens elanläggning.

Så här föranmäler du

När du som elinstallatör ska utföra någon typ av arbete i kundens elanläggning måste du anmäla det till oss innan arbetet påbörjas.