– Grundläggande med föranmälan är att det ska vara lätt att logga in. Det har det tyvärr inte varit med dagens webbföranmälan. Den funktionen har känts riktigt jobbig, säger Åsa Bornander som ansvarar för IT-utvecklingen av Föranmälan.

  • Några andra återkommande problem:
  • Svårt att hitta rätt ärendetyp
  • Svårt att fylla i korrekt information, inklusive adress

Enbart ett ärende åt gången kan anmälas, oavsett om flera ärenden hänger samman

Det tydliga uppdraget

Problembilden väckte tankarna. Lappa och laga eller bygga helt nytt? Vi valde det senare.

Uppdraget blev: Gör det lättare att välja rätt ärende. Säkerställ att det blir rätt kunduppgifter i Föranmälan. Det ska inte bara göra dig som är installatör nöjdare, utan även våra gemensamma kunder. 

Ytterligare fördelar

Det finns fler goda skäl varför en ny Föranmälan ser dagens ljus.

  • En förbättrad interaktionsdesign gör det enklare för dig som är installatör att fylla i föranmälan
  • Bättre indata ger ökad möjlighet till automation
  • Anpassningar är gjorda till gällande ellag

För dator och telefon

Föranmälan är byggd för användning i din dator och/eller mobiltelefon. Tänk på att uppdatera din webbläsare till senaste version av Chrome, Edge eller Safari. Webbplatsen kan även fungera med andra webbläsare än de vi rekommenderar, men vi kan då inte garantera att innehållet visas korrekt.