Funktionen för att enkelt fylla i kontaktinformationen till kunden finns där. Sedan behöver vi din hjälp för att det ska bli rätt.

Relevant och aktuell kontaktinformation är nödvändig. Det beror på:

GDPR

Kontaktinformationen som vi får lyder under personuppgiftslagen. Det betyder att det måste finns en orsak till att vi får den. Ett typiskt skäl är att det finns en kundrelation – vi behöver helt enkelt informationen för att kunna fullfölja vårt åtagande som leverantör. Då funkar det inte att vi får mejlinfo eller mobilnummer till kundens barn, vänner eller grannar.

Rätt mottagare

Den information du lämnar använder vi för att skicka offerter och besked. Med rätt info kommer vi fram, annars inte. Och självklart behöver vi organisationsnumret till det företag som är beställare, inte till syster- eller dotterbolaget.

Kunden kan följa sitt ärende

Kunden har möjlighet att på webben följa hur ärendet löper i realtid, på samma sätt som du ser status när du klickar på pågående ärenden. Det är uppskattat. Förutsättningen är att vi har rätt mejlinformation till kunden.

Enbart du som har kundkontakten känner till rätt information, så det är tacksamt att du hjälper till med utförliga underlag. Vi sparar mycket tid och gör kunden så mycket nöjdare när vi har korrekt information. Rätt kontakt är helt enkelt lätt kontakt.