Tidigare var det som bekant en behörig installatör som stod som garant för ett utfört jobb. Med elsäkerhetslagen är det nu i stället ett elinstallationsföretag som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete. Ansvaret ligger alltså på ett företag och inte en enskild installatör.

Med elinstallationsarbete avses:

  • att utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning
  • att fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning
  • att koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till

Företaget måste uppfylla kraven

Elinstallationsföretaget måste uppfylla elsäkerhetslagens krav på egenkontrollprogram. Det innebär att ha rutiner för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning. 

Behörig installatör har som begrepp blivit en elinstallatör med auktorisation. Varje elinstallationsföretag måste ha minst en auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad.  

Slutligen måste företaget vara registrerat hos Elsäkerhetsverket inom den verksamhet där företaget utför arbete, om företaget utför arbete på annans anläggning. 

Det har betydelse för föranmälan

Den som ska skriva under föranmälan är därmed den person som företaget utser och identifikationen blir företagets organisationsnummer. Undantaget är om elinstallatören på fritiden gör obetalda jobb på sitt eget hus, då blir det installatörens auktorisationsnummer som blir identifikation.

Därför har vi gjort en del förändringar av vårt installatörsregister. Den stora förändringen är att vi behöver organisationsnummer på det/de företag som du representerar och att dessa företag är registrerade som elinstallationsföretag hos Elsäkerhetsverket. 

Det här har vi gjort

Vi har försökt matcha de företagsnamn som du tidigare har angett vid anmälan med de som finns registrerade hos Elsäkerhetsverket. Oftast har det här gått bra, men inte alltid. Tyvärr har vi inte lyckats med matchningen fullt ut och det kan också ha blivit fel i enstaka fall.

Då kommer du tyvärr inte att direkt kunna logga in i Föranmälan. Uppstår detta problem kontaktar du vår support på 010-22 860 50 (telefontid är klockan 9–12 och 13–15).