När du som elinstallatör ska utföra arbete som till exempel

  • påverkar mätarsäkring eller elmätare
  • kräver ny eller ändrad servis
  • en större utbyggnad av en installerad starkströmsanläggning
  • förändrar en anläggnings uppvärmingssätt
  • installation av produktionsanläggning
  • installation av reservkraft

måste du föranmäla detta till oss på E.ON Energidistribution innan arbetet kan påbörjas. Tänk på att föranmäla i god tid innan önskat inkopplingsdatum!

Så här går du tillväga för att föranmäla ett arbete inom E.ON Energidistributions elnätsområde.

 1. Registrera dig

Om du inte är registrerad som elinstallatör hos oss måste du först registrera dig. När du gjort detta så kan du logga in och göra din anmälan.

2. Skicka in din föranmälan

När du skickat in din föranmälan får du omedelbar bekräftelse på att den inkommit till oss. I webbföranmälan kan du sedan följa hur ditt ärende fortskrider. Du kan också välja att få påminnelser via mejl och/eller SMS för hur ditt ärende fortgår och var i processen det befinner sig.

Vid en ny eller ändrad servis, tänk på att bifoga en karta med placeringförslag för det utvändiga mätarskåp/elrummet och/eller serviscentralen. Om det saknas i din anmälan innebär det att ärendet får en längre handläggningstid.

3. Vi hanterar din föranmälningsförfrågan

När vi har fått in din föranmälan så utreder vi hur arbetet kan utföras på bästa sätt och vad kundens eventuella kostnad för arbetet blir. Vi skickar sedan ett installationsmedgivande till dig med information om hur arbetet ska utföras och vilka standarder som ska följas. När du fått ditt installationsmedgivande kan du påbörja arbetet. Vid behov skickar vi även en offert eller ett avtal till kunden som beställt arbetet.

4. Arbetet påbörjas

Om förändringen innebär en kostnad för kunden krävs det att kunden svarar på den offert eller det avtal vi har skickat ut innan vi kan påbörja arbetet. Så fort vi fått in beställningen från kunden påbörjar vi arbetet och förbereder nätet. Det är viktigt att beställningen från kunden kommer in så fort som möjligt då vi kan behöva söka tillstånd och utföra tidskrävande arbete på elnätet.

5. Skicka in färdiganmälan

När du är färdig med ditt installationsarbete och anläggningen är färdigställd enligt installationsmedgivandet, skickar du in en färdiganmälan. Du kontaktas därefter av en våra montörer där ni tillsammans bestämmer hur och när arbetet ska slutföras och anläggningen slutligen kan driftsättas. Tänk på att inte driftsätta delar av en ny anläggning innan vi på E.ON Energidistribution installerat all vår utrustning.

Har du fler funderingar eller frågor, kan du läsa mer under frågor och svar eller så är du välkommen att kontakta oss.