Nyheter i Föranmälan

7 september 2023

 • Förbättrat installationsmedgivandet genom att lägga till en ny sektion under det pågående ärendet där all information angående tekniska uppgifter samt installationsmedgivandet visas.
 • Flyttat knapp för att skicka in färdiganmälan till den nya sektionen "Tekniska uppgifter och Installationsmedgivande", under installationsmedgivandet.

8 juni 2023

 • Lagt till möjlighet att beställa strömtransformatorer via föranmälan istället för att maila eller ringa in. Beställningen görs i ett pågående ärende och läggs som ett meddelande i meddelandefunktionen. 
 • Kunna jobba vidare i egna ärenden från fliken "Företagets ärenden".
 • Växelriktare endast obligatoriskt vid val av solceller som produktionsslag.
 • Mindre förbättringar och buggfixar.

18 maj 2023

 • Digital signering av anmälan av anslutning av produktion (solceller).

14 april 2023

 • Första steget mot att ha en digital blankett för växelriktare i ärenden som gäller elproduktion/solceller. Du kan nu välja i en lista vilka växelriktare som används. I nästa steg (som kommer innan sommaren) kommer vi skicka växelriktarna digitalt till kunden för signering.
 • Ändringar för att förenkla våra högspänningsärenden, bland annat:
  • Bytt namn till Mellanspänning 1-36kV.
  • Tagit bort koordinater på vissa ärendetyper.
 • Lagt till länkar till tekniska anvisningar på förstasidan.

24 mars 2023

 • Koppling för att hämta kunduppgifter inklusive kontaktuppgifter.
 • Ny ärendetyp: Flytta mätartavla
 • Ny ärendetyp: Installation av batterier.
 • Ändringar på ärendetypen ”Flytta ut mätare till mätarskåp”.
 • Ändringar på ärendetypen ”Flytta mätarskåp”.
 • Ta bort mellanslag när man kopierar in anläggnings-ID.
 • Visa preliminär vecka för utförande på ett pågående ärende – samma tidsangivelse som visas för kunden på ”Följ ditt ärende”.
 • Möjlighet att spara som utkast när man avbryter ett ärende.
 • Lägg ut information om att vissa filtyper inte kommer med.
 • Lägg till korrekt ärendetyp för regionnätsärenden.
 • Fix för att förhindra att uppgifter försvinner vid utkast.

27 januari 2023

 • Kunna initiera meddelande till E.ON från föranmälan.
 • Skriva ut telefonnummer och mail på ansvarig handläggare på E.ON.
 • Validera på företagsnamnet i stället för organisationsnummer vid anmälan av ny aktör.
 • Meddelande ska följa med vid flytt av ärende inom företaget.
 • Kunna öppna ärende i ny flik under pågående ärende.
 • Buggfix - hittar inte kund på anläggningen om det inte finns svenskt personnummer.
 • Buggfix - visar fel mätarnummer på massnedtagning.

17 januari 2023

 • Ändra validering så att det går att ange lägenhetsnummer med 08 och 07.
 • Förhindra att skicka in ändringsärenden under lågspänning om det saknas kunduppgifter på anläggningen.
 • Ta bort markeringen för om mätarskåpet blir inbyggt.

9 januari 2023

 • Ändra validering så att mätarsäkring får vara lika stor som servissäkring.
 • Förtydliga att det går att välja flera jobb på samma ärende.
 • Förhindra att välja samma mätarsäkring som befintliga.
 • Ändra så det är obligatoriskt med antingen mobil eller epost.
 • Förtydliga hjälptext vid maximal inmatad effekt.
 • Mindre justeringar på bekräftelsen.
 • Kunna söka på ärendenummer på avslutade ärenden.
 • Ta bort fältet "Övrig information"  på nedtagningsärenden.
 • Byt namn från "Ansluta ny anläggning” till ”Ansluta ny / återansluta anläggning".
 • Byt namn från "Ändra säkring" till ”Ändra mätarsäkring”.

12 december 2022

 • Spara dokument när man sparar ett utkast.
 • Visa tooltip i menyn.
 • Kunna söka på kundens namn och ärendetypen på pågående och avslutade ärenden.
 • Förtydliga att ärendetypen Återanslutning gäller återanslutning av en frånkopplad anläggning.
 • Förenkling av plomberingsärenden.
 • Förtydliga vilken anläggningstyp som är vald.
 • Göra mailadresser till länkar.

3 november 2022

 • Visa befintlig information på anläggningen separat.
 • Lägga till enhet efter befintlig information på anläggningen.
 • Visa kundens namn på överblicken av utkast.
 • Visa företagets ärenden i huvudmenyn.
 • Visa antal ärenden samt kompletteringsikon för företagets ärenden.
 • Förbättrad felhantering för vilande aktörer.

25 oktober 2022

 • Ny sida för att visa företagets avslutade ärenden.
 • Förtydligande text på bekräftelsen att vissa ärenden avslutas direkt och visas under avslutade ärenden.
 • Förtydligande text att snabbärenden inte visas under pågående ärenden utan under avslutade ärenden.
 • Ta bort validering på befintlig servissäkring.

13 oktober 2022

 • Kopiera ärende
  När du skapat ett ärende av typen "Ny permanent" har vi nu lagt till funktionalitet som gör att du på direkten kan kopiera det och få med information till ett nytt ärende.
 • Ändringar på Byta mätarskåp och Byta mätartavla
  Vi förenklar och tar bort viss information för att göra det så enkelt att föranmäla som möjligt.
 • Förbättring av hur vi visar felmeddelanden
  Vi visar felemeddelanden som förhindrar dig från att skicka in föranmälan nederst på sidan. Du får då tillgång till att spara ditt ärende som ett utkast medan vi löser problemet.

3 oktober 2022

Nu förbättrar vi Föranmälan och inför möjligheten att kunna se och arbeta i företagets ärenden.

 • Administrera aktörer
  Som ansvarig för regelefterlevnad finns det möjlighet att få tillgång till en sida för att administrera aktörer som är registrerade på företaget. Via sidan kan man slå på och stänga av behörighet för aktörer att se och arbeta i företagets ärenden. För att få tillgång till sidan för administration behöver du som ansvarig för regelefterlevnad kontakta oss via e-post på installation.malmo@eon.se
 • Se företagets ärenden
  Om den ansvarige för regelefterlevnad har slagit på behörigheten för dig att se och arbeta i företagets ärenden får du tillgång till en ny sida där företagets alla föranmälningar visas. Vill du jobba vidare i ett av dessa ärenden öppnar du ärendet och väljer att ta över ärendet, då kan du jobba vidare.
 • Notifiering vid ny aktör
  Den som är ansvarig för regelefterlevnad för ett företag kan registrera sig för att få e-post när en ny aktör skapas på företaget. För att få tillgång till detta behöver du kontakta oss på installation.malmo@eon.se så att vi kan lägga in din information.

Övriga förbättringar

 • Vi visar tydligare information om offerten har blivit avvisad av kund genom en ny status inne i det pågående ärendet.
 • Vi flyttar situationsplanen till sidan där man fyller i de mer tekniska uppgifterna.
 • Vi tar bort kommentarsfältet från färdiganmälan.

13 september 2022

 • Visa ärendetypen när man gör en föranmälan
  Nu visar vi vilken ärendetyp som är vald när du är i flödet för att skapa en ny föranmälan. Har du valt flera ändringar i samma ärende så visar vi en ärendetyp, men alla valen skickas såklart med!