Nyheter i Föranmälan

3 november 2022

 • Visa befintlig information på anläggningen separat.
 • Lägga till enhet efter befintlig information på anläggningen.
 • Visa kundens namn på överblicken av utkast.
 • Visa företagets ärenden i huvudmenyn.
 • Visa antal ärenden samt kompletteringsikon för företagets ärenden.
 • Förbättrad felhantering för vilande aktörer.

25 oktober 2022

 • Ny sida för att visa företagets avslutade ärenden.
 • Förtydligande text på bekräftelsen att vissa ärenden avslutas direkt och visas under avslutade ärenden.
 • Förtydligande text att snabbärenden inte visas under pågående ärenden utan under avslutade ärenden.
 • Ta bort validering på befintlig servissäkring.

13 oktober 2022

 • Kopiera ärende
  När du skapat ett ärende av typen "Ny permanent" har vi nu lagt till funktionalitet som gör att du på direkten kan kopiera det och få med information till ett nytt ärende.
 • Ändringar på Byta mätarskåp och Byta mätartavla
  Vi förenklar och tar bort viss information för att göra det så enkelt att föranmäla som möjligt.
 • Förbättring av hur vi visar felmeddelanden
  Vi visar felemeddelanden som förhindrar dig från att skicka in föranmälan nederst på sidan. Du får då tillgång till att spara ditt ärende som ett utkast medan vi löser problemet.

3 oktober 2022

Nu förbättrar vi Föranmälan och inför möjligheten att kunna se och arbeta i företagets ärenden.

 • Administrera aktörer
  Som ansvarig för regelefterlevnad finns det möjlighet att få tillgång till en sida för att administrera aktörer som är registrerade på företaget. Via sidan kan man slå på och stänga av behörighet för aktörer att se och arbeta i företagets ärenden. För att få tillgång till sidan för administration behöver du som ansvarig för regelefterlevnad kontakta oss via e-post på installation.malmo@eon.se
 • Se företagets ärenden
  Om den ansvarige för regelefterlevnad har slagit på behörigheten för dig att se och arbeta i företagets ärenden får du tillgång till en ny sida där företagets alla föranmälningar visas. Vill du jobba vidare i ett av dessa ärenden öppnar du ärendet och väljer att ta över ärendet, då kan du jobba vidare.
 • Notifiering vid ny aktör
  Den som är ansvarig för regelefterlevnad för ett företag kan registrera sig för att få e-post när en ny aktör skapas på företaget. För att få tillgång till detta behöver du kontakta oss på installation.malmo@eon.se så att vi kan lägga in din information.

Övriga förbättringar

 • Vi visar tydligare information om offerten har blivit avvisad av kund genom en ny status inne i det pågående ärendet.
 • Vi flyttar situationsplanen till sidan där man fyller i de mer tekniska uppgifterna.
 • Vi tar bort kommentarsfältet från färdiganmälan.

13 september 2022

 • Visa ärendetypen när man gör en föranmälan
  Nu visar vi vilken ärendetyp som är vald när du är i flödet för att skapa en ny föranmälan. Har du valt flera ändringar i samma ärende så visar vi en ärendetyp, men alla valen skickas såklart med!