Leverantör | Bli leverantör - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Bli leverantör

Bli leverantör

Ny leverantör

Vill du bli leverantör till E.ON ska du börja med registrera dig i vårt leverantörssystem Achilles Utilities NCE (tidigare Sellihca) så du kan delta i våra upphandlingar och lämna anbud. Detta är i vissa fall förknippat med en administrativ avgift.
Ny leverantör

CS-krav (Corporate Sustainability)

Alla våra leverantörer och deras underleverantörer ska uppfylla de principer som finns i vår policy och med tillämplig lagstiftning.
CS-krav (Corporate Sustainability)

Etiska koden

En förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision är att vi uppträder i enlighet med vår etiska kod.
Etiska koden

Miljökrav

Vi ställer generella miljökrav på våra leverantörer, samt vid behov produkt/tjänstespecifika krav.
Miljökrav

Sekretessavtal

I vår relation till våra leverantörer upprättas oftast ett sekretessavtal.
Sekretessavtal

Offentliga Upphandlingar

Här finns information om offentliga upphandlingar på E.ON.
Offentliga Upphandlingar

In English

Click here to see the corresponding page in English where you will find more information on what is required from our suppliers and how you can become a supplier to E.ON.
Become a supplier