Vår policy utgår ifrån de internationella konventionerna som finns i FNs Globala Compact.