Leverantör | Etiska koden - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Möte med kund

Etiska koden

En av förutsättningarna för att förverkliga visionen, är att vi uppträder professionellt i hela vår verksamhet och i enlighet med vår etiska kod. Broschyren "Att sälja till E.ON och hur vi köper in, i enlighet med vår etiska kod" vänder sig till alla våra medarbetare och till våra leverantörer. Den innehåller riktlinjer för ett lagenligt uppträdande och hur man gör affärer med integritet inom vår koncern.

Den här sidan uppdaterades 22 oktober 2018