Leverantör | Miljökrav - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Trädalé vid solljus

Miljökrav

I vår Supplier Code of Conduct ställer vi generella miljökrav på leverantören. Genom att underteckna policyn förbinder sig leverantören att följa dessa krav. För att säkerställa att särskilt farliga ämnen inte används har vi identifierat kemiska produkter/ämnen som inte får användas inom E.ON. Förbud mot att använda dessa produkter gäller även våra leverantörer/entreprenörer. Vidare ställer vi också krav som omfattar råvara, tillverkning, transport och användning av kemikalier.

Den här sidan uppdaterades 15 april 2019