Leverantör | Ny leverantör till E.ON - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Montering av solceller

Vill du bli leverantör till E.ON?

För upphandlingar som omfattas av LUF:

E.ON använder sig av Achilles Utilities NCE (tidigare Sellihca) kvalificering och leverantörsregister. Det finns två typer av registrering; enkel och fullständig. Vilken typ av registrering du behöver göra får du information om från din Inköpare. Om din affär med E.ON uppgår till minst 5 miljoner kronor behöver du göra en fullständig registrering och detta är förenat med en administrativ avgift som betalas till Achilles. Om du vill delta i upphandlingar som faller under LUF måste du göra en fullständig registrering oavsett belopp på affären. Med en fullständig registrering får företag inom den Nordiska energimarknaden tillgång till dina uppgifter.

Storleken på avgiften är beroende av hur många produkt- och tjänstekategorier som du väljer att registrera. Även kontraktets längd avgör hur länge du måste vara registrerad hos Achilles. Det innebär att så länge som kontraktet löper måste du vara registrerad hos Achilles och göra en förnyelse av dina uppgifter samt betala en ny årsavgift.

  • 1-3 kategorier: 2 000 kronor *
  • 1-5 kategorier: 5 000 kronor
  • 6-15 kategorier: 6 400 kronor
  • 16-25 kategorier: 7 800 kronor
  • > 25 kategorier: 10 100 kronor

*Lägsta registreringsnivå endast för leverantörer med omsättning under 1,1 miljon euro.

För övriga upphandlingar (som ej omfattas av LUF)

För upphandlingar som inte omfattas av LUF använder vi oss av SynerTrades plattform för att registrera och godkänna nya leverantörer. Det är alltid E.ONs inköpsavdelning som genom en inbjudan initierar en ny registrering. 

Våra krav

Vid en registrering ska du som leverantör uppfylla vissa E.ON-specifika krav som exempelvis CS (Corporate Sustainability), etik och moral, miljö- och arbetsmiljökrav och sekretess. Du kan läsa mer om dessa i menyn ovan.

Den här sidan uppdaterades 28 mars 2019