Det är viktigt att fakturorna som skickas till oss är korrekta för att de ska bearbetas och betalas i tid. På följande sätt kan du som leverantör skicka en faktura till oss:

E-faktura

Du kan skicka din faktura i pdf-format till vår e-postadress, eon.invoices@eon.se. Viktigt är att endast en faktura får skickas per e-postmeddelande.

Pappersfaktura

Vår fakturahantering är gemensam för alla våra bolag.  

Bolagsnamn
Serial number 803007
R 308
106 53 Stockholm