E.ON är Sveriges största nätoperatör med cirka 137 000 kilometer elnät som till största delen finns på landsbygden. Vårt viktigaste uppdrag är att säkra eldistributionen till våra över 1 miljon kunder i hela landet.

Frågor om upphandlingarna

Henrik Nilsson
henrik.nilsson@eon.se