En förutsättning för trygg och säker eldistribution är röjda ledningsgator. Vi har ett stort intresse för teknik, utveckling och långsiktiga samarbeten. Vi vet att maskinell röjning är nödvändigt för att säkra elnätet i den takt som behövs. Därför söker vi dig som vill satsa på maskinell ledningsröjning.

Är du den vi söker?

Vill du utveckla din verksamhet och jobba långsiktigt tillsammans med oss kring maskinell skogsröjning? Vi vill utöka användningen av maskinell röjning inom alla områden där vi har elnät. Varje område handlas upp separat och görs när respektive avtal når sitt slut.

Vill du veta mer kring mål, förutsättningar och kravställning för maskinell röjning – kontakta Jonas Nilsson

Hur går det till?

E.ONs verksamhet inom eldistribution faller in under lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (Lag 2016:1146). För att få tillgång till förfrågningsunderlag och senare kunna lämna anbud måste du vara registrerad i kvalificeringssystemet Achilles under koden 4.9.18 Tjänster avseende luftledningar, trädrensning. 

Förfrågningsunderlaget kommer beskriva mer i detalj vad avtalet avser samt obligatoriska krav kring lämplighet etc samt utvärderingskriterier för vilket anbud och därmed anbudsinlämnare som tilldelas avtalet.

Vid frågor kring upphandlingen, avtal, avtalsområden och liknade kontakta Anders

Frågor om upphandling skogsröjning 

Jonas Nilsson
Specialist skogligt underhåll
Jonas.s.Nilsson@eon.se
0705-36 10 37

Mattias Andolfsson
Gruppchef
Mattias.andolfsson@eon.se
0709-66 90 29

Anders Jönsson
Inköpare skogliga tjänster
Anders.jonsson@eon.se
0722-14 67 70

E.ONs nätområde

E.ONs nätområden