Entreprenör | Tekniska Bestämmelser - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Montör vid solceller

Tekniska Bestämmelser E.ON Energidistribution

Endast gällande Tekniska Bestämmelser finns presenterade, för åtkomst av äldre versioner eller frågor kring dokumenten var vänlig kontakta Kvalitetsgrupp Regionnät.

Anläggningsdirektiv

Anläggningsdirektiv gäller övergripande för alla tekniska bestämmelser.

Anläggningsdirektiv Regionnät

D10-0015685, version 4, gäller från 2017-11-20
 

 

Kontakta oss

Samtliga dokument

Tekniska bestämmelser - Kontrollutrustning

NUT-100202-017 Tekniska bestämmelser för Debiteringsmätning, gäller från 2010-01-22

D10-0015689 Teknisk bestämmelse Reläskydd ledningsfack 12-36 kV, version 1, gäller från 2014-03-24

D10-0015690 Teknisk bestämmelse Reläskydd ledningsfack 145 kV, version 1, gäller från 2014-03-24

D10-0016465 Teknisk bestämmelse Reläskydd ledningsfack 52-72,5 kV, version 1, gäller från 2014-03-24

D14-0004784 Teknisk bestämmelse Fjärrkontrollterminaler, version 4, gäller från 2018-02-09

D11-0003510 Teknisk bestämmelse Mätomvandlare, version 1, gäller från 2011-05-18

D10-0017759 Teknisk bestämmelse Kontrollanläggning Krafttransformator, version 2, gäller från 2016-11-17

D10-0016468 Teknisk bestämmelse STINA, version 4, gäller från 2017-09-22

D10-0016467 Teknisk bestämmelse Ljusbågsvakt, version 3, gäller från 2018-10-22

D10-0015787 Teknisk bestämmelse Lokalkraft likström, version 3, gäller från 2015-06-17

D10-0016466 Teknisk bestämmelse Signaler för indikeringar manöver samt mätvärden, version 6, gäller från 2018-10-22

D14-0020989 Teknisk bestämmelse Nätvärn, version 1, gäller från 2014-10-06

D15-0019591 Teknisk bestämmelse Reläskydd Kondensatorbatteri, version 1, gäller från 2016-02-22

D16-0013808 Teknisk bestämmelse Reläskydd Samlingsskena, version 1, gäller från 2016-09-26

D17-0008992 Technical requirements Relay protection 52-72,5 kV, version 1, gäller från 2017-06-02

D17-0008990 Technical requirements Relay protection 12-36 kV, version 1, gäller från 2017-06-02

D17-0008991 Technical requirements Relay protection 145 kV, version 1, gäller från 2017-06-02

Tekniska bestämmelser - Primärutrustning

NUT-091020-010 Teknisk bestämmelse Technical Specification for distribution transformers, gäller från 2009-07-01

D10-0015671 Teknisk bestämmelse för kopplingsapparater 12-145 kV, version 5, gäller från 2018-08-08

D14-0007569 Tekniska bestämmelser Metallkapslade ställverk, version 4, gäller från 2017-06-02

D10-0015688 Tekniska bestämmelser Mättransformatorer, version 3, gäller från 2018-08-08

D17-0014440 Technical requirements Instrument transformers, version 2, gäller från 2018-08-08

D10-0015669 Technical Requirements for Power Transformers, version 11, gäller från 2017-06-07

D10-0015684 Teknisk bestämmelse Nollpunktsutrustning, version 2, gäller från 2011-11-21

D10-0015664 Tekniska bestämmelser Ventilavledare, version 3, gäller från 2017-06-02

D16-0013811 Tekniska bestämmelser Kondensatorbatteri, version 1, gäller från 2016-12-22

D17-0008966 Technical requirements Surge arresters, version 1, gäller från 2017-06-02

D17-0008995 Technical requirements Circuit breakers and disconnectors, version 3, gäller från 2018-08-08

D17-0008996 Technical requirements Metal-enclosed switchgear, version 1, gäller från 2017-06-02

Tekniska bestämmelser - Linor, skenor, stål med mera

NUT-050912-019 Teknisk bestämmelse Mellanspänningskabel Technical Specification for XLPE-insulated Medium Voltage Cables, gäller från 2015-11-06

NUT-051101-045 Teknisk bestämmelse Lågspänningskabel Technical Specification for Plastic-insulated Low Voltage Cables, gäller från 2015-11-06

NUT-090428-023 Teknisk bestämmelse Technical Specification XLPE-insulated Highvoltage cables, gäller från 2011-06-20

NUT-091021-017 Teknisk bestämmelse Technical Specification-Glasinsulators, gäller från 2008-08-04

NUT-091021-018 Technical Specification Composite Longrod-Insulators, gäller från 2008-07-17

NUT-091021-019 Technical Harmonised Specification Porcelain Longrod-Insulators, gäller från 2008-07-15

D10-0015649 Teknisk bestämmelse Isolatorer med tillbehör, version 4, gäller från 2017-06-02

D10-0015658 Teknisk bestämmelse Skruvade klämmor, version 3, gäller från 2018-08-08

NUT-100201-010 Technical Specification_xlpe-insulated Highvoltage accesories, gäller från 2011-06-10

NUT-110620-004 Technical Specification for xlpe-insulated High Voltage cables_Supplement Submarine cables, gäller från 2011-06-20

D10-0015653 Teknisk bestämmelse Varmförzinkning av stål för kraftledningar och ställverk, verion 1

D11-0003010 Technical Requirements for hot dip galvanizing of steel for overhead lines and substations, version 1

D13-0024671 Technical Recuirements for supporting steel structures, version 1, gäller från 2016-09-26

D10-0015656 Teknisk bestämmelse Utförande av skarvar, version 1, gäller från 2012-10-29

D10-0015650 Teknisk bestämmelse Vibrationsdämpare, version 1, gäller från 2012-10-29

D17-0008968 Technical requirements Insulators and accessories, version 2, gäller från 2018-08-08

D17-0008969 Technical requirements Bolted connection clamps, version 1, gäller från 2017-02-06

Tekniska bestämmelser - Övrigt

D16-0009806 Teknisk bestämmelse Provning, version 3, gäller från 2019-04-01

NUT-050426-006 Jordningsverktyg Dimensionering kontroll besiktning, gäller från 2005-04-26

D13-0005165 Teknisk bestämmelse för Dokumentation av stationer och regionledningar, version 8, gäller från 2017-11-20

NUT-091021-029 Teknisk bestämmelse avseende optoanläggning i kraftanläggning, version 1, gäller från 2009-10-21

Bilaga A Optoanläggning Mätdokument E.ON

Bilaga B Optoanläggning ConnectMaster

Bilaga C Optoinstallation Skisser

NUT-091123-022 Teknisk bestämmelse Instruktion för beställning och utförande av före- och eftermätning av elkvalitet vid förändringar i elnätet, version 1, gäller från 2009-11-23

D11-0006905 Teknisk bestämmelse Magnetfält mätprinciper, version 1, gäller från 2011-05-06

D10-0015686 Teknisk bestämmelse Mark och byggnader, version 3, gäller från 2017-12-04

D10-0014223 Teknisk bestämmelse Anläggningsbeteckningar (Litterering), version 6, gäller från 2017-09-04

D10-0015645 Teknisk bestämmelse Skyltar samt märkning av anläggningsdelar, version 1, gäller från 2012-11-02

D16-0018630 Ritningshuvud A1 Layout, gäller från 2017-12-14

D16-0018631 Ritningshuvud A1 Model, gäller från 2017-12-14

D16-0018632 Ritningshuvud A2L Layout, gäller från 2017-12-14

D16-0018633 Ritningshuvud A2L Model, gäller från 2017-12-14

D16-0018634 Ritningshuvud A2S Layout, gäller från 2017-12-14

D16-0018635 Ritningshuvud A2S Model, gäller från 2017-12-14

D16-0018636 Ritningshuvud A3, gäller från 2017-12-14

Tekniska Dokument

D10-0018649 Tekniskt dokument Avstånd mellan parallella ledningar, version 1, gäller från 2011-12-01

D10-0015663 Tekniskt dokument Dimensionering av skruvningskedjor, version 1, gäller från 2011-12-01

D10-0015662 Tekniskt dokument Riktlinjer för installation av Vibrationsdämpare, version 1, gäller från 2011-12-01

D10-0015659 Tekniskt dokument Utslagsvinkel för linbågar, version 1, gäller från 2011-12-01

D10-0015657 Tekniskt dokument Utförande av ledningskorsning, version 1, gäller från 2011-12-01

Den här sidan uppdaterades 9 april 2019
av E.ON Energidistribution (nät)