Information till entreprenörer och leverantörer till E.ON i Sverige och Danmark

Uppdaterad 2021-11-10

Den pågående pandemin befinner sig för närvarande i ett skede där samhället har kunnat öppnas upp och rekommendationer och restriktioner har kunnat tas bort eller minskas. Vi övervakar utvecklingen kontinuerligt och följer gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Sundhedsstyrelsen för att fortsatt skydda våra medarbetare och för att säkerställa att vi kan bedriva vår viktiga och samhällskritiska verksamhet.

E.ON följer också rekommendationerna från svenska och danska UD om resor till och från andra länder.

Alla uppmanas att fortsatt vara uppmärksamma på sjukdomssymptom, även milda, och följa gällande rekommendationer för återgång till arbetet efter sjukdom.