Information till entreprenörer och leverantörer till E.ON i Sverige och Danmark

Uppdaterad 2020-06-01

För att skydda våra medarbetare och för att säkerställa att vi kan fortsätta att bedriva vår viktiga och samhällskritiska verksamhet på ett tryggt och säkert sätt har E.ON infört globala riktlinjer för tjänsteresor, privata resor och externa besök.  

Vi övervakar kontinuerligt utvecklingen av virusspridningen, följer rekommendationer från myndigheterna, genomför riskbedömningar och vidtar förebyggande åtgärder.   

Entreprenörer, konsulter och övriga externa samarbetspartners som besöker eller arbetar på E.ONs kontor har att förhålla sig till informationen nedan. Om en medarbetare anställd hos entreprenör, konsult eller annan extern samarbetspartner berörs av nedanstående riktlinjer, kontakta ansvarig kontaktperson på E.ON för en diskussion om eventuella åtgärder. 

Det viktigaste för oss är att på ett säkert sätt upprätthålla vår samhällsviktiga verksamhet.
Därför har vi infört följande åtgärder:

  • E.ON följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att alla som har möjlighet kan och får arbeta hemifrån för att bidra till att begränsa smittspridningen. Våra kontor är dock öppna som vanligt så att de medarbetare som behöver arbeta på kontoret kan göra det.

  • E.ON följer rekommendationerna från svenska och danska UD, som avråder från resor till andra länder.

  • Utöver reseförbud till andra länder uppmanas medarbetare att undvika alla icke nödvändiga resor inom landet. Medarbetare uppmanas att i samråd med sin chef diskutera möten som involverar resor för att gemensamt bedöma om resan och mötet bör genomföras, bokas om eller genomföras digitalt.

  • Inga medarbetare deltar fysiskt i externa event och konferenser. Deltagande sker istället digitalt.

  • Vi är i dagsläget väldigt restriktiva med att ta emot externa besök. I lokaler där vi bedriver verksamhetskritisk verksamhet råder totalt besöksförbud.

  • Alla uppmanas att vara extra uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och stanna hemma vid symtom. Vad gäller återgång till arbete efter sjukdom följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Bästa sättet att skydda sig mot smitta är att upprätthålla god hygien. Genom att tvätta händerna noggrant och ofta kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk.    

På detta sätt hoppas vi kunna bidra till att minska riskerna för ytterligare smittspridning i samhället.

Detta gäller om du ska besöka oss 

  • Då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så arbetar många av våra medarbetare just nu hemifrån. Undersök därför om mötet istället kan genomföras digitalt.

  • Var uppmärksam på tidiga tecken på luftvägssymtom, som feber, hosta eller andningsbesvär, även milda symtom. Om du har symtom, kom inte till vårt kontor och avboka eventuellt möte alternativt undersök om mötet kan genomföras digitalt.