1. Partners
 2. Leverantörer/Entreprenörer
 3. Leverantörsdokument
 4. Information med anledning av coronaviruset

Information till entreprenörer och leverantörer till E.ON i Sverige och Danmark

Uppdaterad 2020-03-18

För att skydda våra medarbetare och för att säkerställa att vi kan fortsätta att bedriva vår viktiga och samhällskritiska verksamhet på ett tryggt och säkert sätt har E.ON infört globala riktlinjer för tjänsteresor, privata resor och externa besök.  

Vi övervakar kontinuerligt utvecklingen av virusspridningen, följer rekommendationer från myndigheterna, genomför riskbedömningar och vidtar förebyggande åtgärder.   

Entreprenörer, konsulter och övriga externa samarbetspartners som besöker eller arbetar på E.ONs kontor har att förhålla sig till informationen nedan. Om en medarbetare anställd hos entreprenör, konsult eller annan extern samarbetspartner berörs av nedanstående riktlinjer, kontakta ansvarig kontaktperson på E.ON för en diskussion om eventuella åtgärder. 

Det viktigaste för oss är att upprätthålla vår samhällsviktiga verksamhet. Därför har vi infört följande åtgärder hos oss:  

 • E.ON följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att alla som har möjlighet, kan och får arbeta hemifrån för att bidra till att sakta ner smittspridningen. Våra kontor är dock öppna som vanligt så att de medarbetare som vill och behöver arbeta på kontoret, kan göra det.
    
 • Reseförbud gäller till andra länder tillsvidare och E.ON följer de rekommendationer som ges av svenska och danska UD, samt respektive myndigheter, som i nuläget avråder från resor till alla länder. 

 • Utöver reseförbud uppmanas  alla medarbetare att i samråd med sin chef diskutera kommande planerade möten som involverar resor för att gemensamt bedöma om resan och mötet ska genomföras, om det kan bokas om, eller om det kan genomföras via Skype. Även resor inom Sverige ska begränsas.

 • Alla medarbetare ska vara restriktiva med att delta i externa event och konferenser.  

 • Om en medarbetare återvänder från en privat resa ska hen kontakta sin chef innan hen kommer tillbaka till arbetsplatsen. I samråd med chef beslutas om eventuella individuella åtgärder.  

 • Alla uppmanas att vara extra uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och stanna hemma om man känner sig sjuk. Den generella rekommendationen, som är baserad på rekommendationer  från Folkhälsomyndigheten, är att medarbetarna kan arbeta på kontoret om och när de är symptomfria. 

 • Bästa sättet att skydda sig mot smitta är att upprätthålla god hygien. Genom att tvätta händerna noggrant och ofta kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk.    

På detta sätt hoppas vi kunna bidra till att minska riskerna för ytterligare smittspridning i samhället.  

Detta gäller om du ska besöka oss 

 • Då vi har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så arbetar många av våra medarbetare just nu hemifrån. Dubbelkolla alltid om mötet kan bli av fysiskt, eller om det genomförs digitalt.

 • Var uppmärksam på tidiga tecken på luftvägssymtom, som feber, hosta eller andningsbesvär, även milda symtom. Om du känner dig sjuk, kom inte till vårt kontor och avboka eventuellt möte.

 • Om du har återvänt från en resa utomlands ber vi dig kontakta oss för en dialog om det planerade mötet är kritiskt, om det kan genomföras via Skype/telefon eller om det kan flyttas framåt i tiden.