Leverantör | Kontakta oss - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Kvinna vid medarbetare

Kontakta oss

E.ON Nordic Inköp

Ledning och samordning av inköp för E.ON Nordic.

Head of Procurement Sweden: Rikard Görman
Postadress: 205 09 Malmö
Besöksadress: Nobelvägen 66, Malmö

E.ON Energidistribution AB

E.ON Energidistribution ansvarar för distribution av el till cirka en miljon slutkunder.

Procurement Manager: Joakim Holfelt

E.ON Energilösningar AB

E.ON Energilösningar marknadsför och säljer energi och tjänster till distributörer, koncerner, industrier, företag och privatkunder.

Procurement Manager: Birgitta Erup

E.ON Gas Sverige AB

E.ON Gas Sverige AB förvaltar det naturgasnät som transporterar ut energigas till koncernens drygt 24 000 naturgaskunder. E.ON Gas Sverige AB bedriver dessutom teknisk service- och besiktningsverksamhet.

Procurement Manager: Rikard Görman

E.ON Kundsupport Sverige AB

Kundsupport erbjuder tjänster till flera koncernbolag gällande kundnära och transaktionsintensiva tjänster.

Procurement Manager: Birgitta Erup

E.ON Sverige AB

E.ON Sverige ABs verksamhet består huvudsakligen i att leda koncernens olika affärsområden. Inom E.ON Sverige AB finns dessutom ett flertal koncerngemensamma funktioner.

Procurement Manager: Birgitta Erup

E.ON Wind Sweden AB

E.ON Wind svarar för planering och utbyggnad av vindkraft både på land och till havs i norden.

Procurement Manager: Joakim Holfelt

E.ON Värme Sverige AB

E.ON Värme Sverige AB är den största privata aktören på den svenska värmemarknaden.

Procurement Manager: Rikard Görman

Kontaktpersoner

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018