Ersättning vid strömavbrott | Avbrottsersättning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Träd på ledningar

Ersättning vid strömavbrott

Avbrottsersättning för privatkund

När du har haft strömavbrott under minst tolv sammanhängande timmar är du i regel berättigad ersättning för varje efterföljande strömlöst dygn. Avbrottet räknas från den dagen du anmälde felet till oss, och ersättning betalas ut som ett avdrag på din elfaktura.

Ersättningen räknas av på din elfaktura

Om du som kund är ansluten till vårt elnät och drabbas av strömavbrott som varar i en sammanhängande period om 12 timmar eller längre har du som huvudregel rätt att få avbrottsersättning. Den räknas då av på din elfaktura. Observera att utbetalningstiden kan variera beroende på fakturaintervall.

Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Inom två månader från avbrottets slut ska du få en bekräftelse på att din avbrottsersättning kommer att utbetalas. Om du inom denna period ändå inte fått någon information om utbetalningen, bör du kontakta oss.

Avbrottsersättning för företagskund

Om ditt företag haft strömavbrott under minst tolv sammanhängande timmar är du i regel berättigad ersättning för varje efterföljande strömlöst dygn. Avbrottsersättningen skapas inom sex månader efter att strömavbrottet ägt rum. Om avbrottsersättningen inte utnyttjas mot av er angiven debetfaktura/-or kommer den automatiskt att utbetalas efter två månader, om inte förfallen fordran finns. För mer information är du välkommen att kontakta vår företagsrådgivning.

Vill du hellre få en kontoinsättning?

Om du vill få din ersättning insatt på ett konto kan du enkelt registrera dina uppgifter på Mina sidor eller kontakta vår företagsrådgivning direkt. Har du en gång lämnat ett kontonummer finns det sparat hos oss, så glöm inte att uppdatera dina uppgifter vid en förändring.

Ett kundlöfte till alla våra kunder

De allra flesta av våra kunder har mycket sällan strömavbrott. Men tyvärr drabbas en del oftare än vi tycker är acceptabelt. Fram till år 2020 investerar vi 12,5 miljarder kronor på att förbättra elnäten och på så sätt säkra elleveranserna. Men, vi vill erbjuda våra kunder mer och därför har vi infört ett nytt kundlöfte som gäller om strömavbrott inträffar från och med 1 januari 2017.

Som kund har du rätt till en leveranssäker eldistribution. Månadsvis följer vi därför upp om du under de senaste 12 månaderna drabbats av mer än 11 oplanerade avbrott, som varat mer än 3 minuter per gång. Om det har hänt kompenserar vi dig genom att inte ta ut någon fast avgift för den kommande månaden.

Vi fortsätter så klart att förbättra elnätet för att alla ska ha en trygg och säker elleverans. På vår karta kan du se var vi gör våra större investeringar.

Den här sidan uppdaterades 5 november 2018
av E.ON Energidistribution