Skada efter strömavbrott | Reklamera din skada - E.ON - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Mobil vid dator

Skada efter strömavbrott

Reklamera din skada (privatkund)

Om du drabbats av skador efter ett strömavbrott (och de inte täcks av avbrottsersättningen) kan du ha rätt till skadestånd. Då spelar det ingen roll hur långt avbrottet har varit.  I skadeståndet ingår ersättning för utgifter, inkomstbortfall och annan förlust på grund av strömavbrottet. Skada som relateras till näringsverksamhet omfattas inte av skadeståndet. Läs gärna igenom våra avtalsvillkor för att få full koll på vad som gäller.

Så här gör du

  1. Välj om du vill använda vår reklamationsblankett eller göra din ansökan direkt via Mina sidor.
  2. Beskriv skadan och de merkostnader du har haft. Bifoga också foton på skadan samt eventuella kvitton.
  3. Ett eventuellt skadestånd kommer att betalas ut genom ett automatiskt avdrag på din elfaktura. Men om du hellre vill få pengarna insatta direkt på ditt konto kan du välja att fylla i vår medgivandeblankett eller ange dina bankuppgifter på Mina sidor. 

Tänk på att reklamationen ska vara oss tillhanda inom två år från det att skadan uppstod.  

Reklamera företagets skada

Om ditt företag har drabbats av skada efter ett strömavbrott kan du vara berättigad skadestånd. I ellagen (1997:857) och skadeståndslagen (1972:207) finns bestämmelser om när, hur och på vilket sätt en näringsidkare kan få ersättning från oss som nätägare. Våra allmänna avtalsvillkor ger dig en bra sammanfattning av vad som gäller.

Så här gör du

Reklamera din skada direkt på Mina sidor företag. Eller genom att använda vår reklamationsblankett.  

Skadeståndet i förhållande till avbrottsersättningen

Om ditt företag har haft strömavbrott under minst tolv sammanhängande timmar kommer du i regel att få avbrottsersättning. Det beloppet betalas ut automatiskt genom ett avdrag på din elfaktura. Skulle ditt företag beviljas skadestånd för samma avbrott kommer avbrottsersättningen att avräknas det beloppet.

Sammanfattning av de allmänna avtalsvillkoren

Vid avbrott i överföringen gäller att näringsidkaren har rätt till ersättning av nätägaren för avbrott, inskränkning eller annan störning i överföringen, endast om detta förorsakats av vårdslöshet eller försummelse från nätägarens sida.

För skada orsakad genom inverkan av el finns bestämmelser om strikt ansvar i Ellagen. Rätten till ersättning omfattar inte ren förmögenhetsskada och inte heller följdskada vid person eller sakskada. För att ersättning ska utgå ska nätägaren underrättas inom tidsramar enligt 8 § i ellagen (1997:857)

Generellt gäller att den skadelidande ska styrka sin skada samt därtill uppkomna kostnader (exempelvis genom kvitton eller liknande) och vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

 

Den här sidan uppdaterades 5 oktober 2018
av E.ON Energidistribution