1. Privat
 2. El
 3. Elnät
 4. Fixa din elanslutning

Dags att fixa en elanslutning?

Kanske du ska bygga pool eller en ny terrass och du behöver höja säkringen eller flytta ditt mätarskåp. Du kan läsa steg för steg vad du behöver göra – oavsett om det är en ny anslutning eller du vill göra en ändring

Så lång tid tar det

Vissa ärenden kan vi lösa inom några veckor medan andra tar några månader. Du får alltid en personlig tidsberäkning i din offert. Ju tidigare vi får in din beställning och färdiganmälan från din elektriker desto större möjlighet har vi att ansluta ditt hus när du önskar det.

Om vi behöver göra större justeringar, som att bygga ut elnätet vid din tomtgräns eller om vi behöver grävtillstånd av din kommun eller trafikverket, kan det ta några månader att färdigställa din anslutning.

Vad kostar det?

Om du bor i ett tätbebyggt område och vill ha en ny elanslutning till ett hus med säkringsstorlek 16-25 A ligger anslutningsavgiften oftast på 35 250 kronor. Det är en engångskostnad för själva installationen.

Om du behöver en säkring på 16-25 A och avståndet mellan mätarskåp och anslutningspunkt i vårt elnät är större än 200 meter eller om säkringen är större än 35 A beräknas avgiften individuellt.

Så funkar en elanslutning

 • Anlita en elektriker Kontakta en behörig elektriker och beskriv det du vill göra.

 • Vi får din anmälan från elektrikern När din elektriker har anmält till oss att du vill göra någon typ av elanslutning kommer du samtidigt att få en bekräftelse om att vi har fått in ditt ärende. Du kan själv enkelt följa ditt ärende med ditt ärendenummer.

 • Du får en offert från oss Utifrån din anmälan kommer vi, i de fall ärendet innebär en kostnad, att sammanställa en offert till dig. Där får du koll på hur mycket din anslutning kommer att kosta, hur lång tid det kommer att ta och vilka villkor som gäller. Offerten gäller i tre månader. Ju snabbare vi får ditt godkännande desto snabbare kan vi påbörja arbetet. De flesta ändringar i en befintlig elanslutning är kostnadsfria.

 • Elektrikern får våra villkor Ungefär samtidigt som du får din offert får elektrikern sina villkor så att hen kan göra sin del av arbetet.

 • Vi förbereder arbetet och söker tillstånd Vid en nyanslutning behöver vi ibland gräva utanför tomten för att dra fram nya elkablar. Då krävs tillstånd från markägaren, till exempel kommunen, vägföreningar eller Trafikverket. När vi fått de tillstånd som behövs kan vi utföra vårt arbete.

 • Elektrikern meddelar att arbetet är klart Innan vi kan slutföra arbetet, ska elektrikern intyga att allt är förberett, genom att skicka en så kallad färdiganmälan till oss.

 • Vår montör slutför arbetet När vi fått färdiganmälan kommer vi överens med din elektriker om tidpunkt för att slutföra arbetet tillsammans på plats.

 • Vid ny elanslutning - välj ett bra elavtal Du väljer helt själv vilken elhandelsleverantör du vill ha. Om du inte gör något val får du el från vår anvisade leverantör, E.ON Energilösningar, och ett så kallat anvisningsavtal. Det är alltid mer förmånligt att själv välja elavtal, så vi rekommenderar att du kontaktar en elhandelsleverantör.

Anlita alltid behöriga elektriker

Innan du anlitar en elinstallatör bör du kontrollera hens behörighet hos Elsäkerhetsverket.

Full koll på ditt ärende

Om du har ett pågående anslutningsärende hos oss kan du enkelt följa hur det går.